Harf Harf Arayın

Azrail

184

Rüyada Azrail (A.S.)’ı güler yüzlü görmek, şehid olmaya delâlet eder. Öfkeli bir halde görmek ise, tevbe etmeksizin ölmeye delâlet eder.

Rüyada Azrail (A.S.) ile güreştiğini veya ona galip geldiğini gören kimse, hastalıktan kurtulur. Azrail (A.S.)’ın, kendisine galip geldiğini gören kimse ise, ölür. Bazı tabirciler, rüyada Azrail (A.S.)’ıgören kimse, lüzumlu olan bir işe girer, dediler. Bazı tabirciler ise, o kimsenin bu rüyası büyük bir korkudur, dediler. Azrail (A.S.) suretine girdiğini gören kimse, insanlara galip, şanı yüce melikin cellâdı olur. Ya da o kimsenin eliyle büyük işler meydana gelir. Azrail (A. S.)’in elini öptüğünü gören kimse, bir mirasa konar.

Azrail (A.S.)’i görmek, cemiyeti dağıtmaya ve hiç bir kimseyi himayesi altında tutmamaya, hastalanıp ölmesine, binaların yıkılmasına, yangın çıkmasına, korkunç haberlere ve bunlara benzer feryad, figan ve dövünmeyi icap ettiren şeylerin meydana gelmesine delâlet eder. Azrail (A.S.)’i görmek, bazan da borçlara, kazancın durgunluğuna, işsiz kalmaya ve çalışmamaya delâlet eder. Azrail (A.S.)’i görmek hapse, halkı bozmaya, ilmi unutmaya, namaz kılmamaya, zekât vermemeye ve üzerine vacip olan hakları yerine getirmemeye delâlet eder. Azrail (A.S.)’i görmek, ailesinden ayrılmaya, kıtlık olmasına, ziraat ve meyvelerde görülen afetlere delâlet eder.

Azrail (A.S.)’i görmek bazan da, şişe kab ve kaşık gibi şeyleri yapan kimsenin san’atının geçersizliğine delâlet eder.

İsrafil (A.S.)’i görmek ise, bunun aksinedir. Rüyada İsrafil (A. S.)’i görmek, yeniden varolmaya ve Allah (C.C.)’m izni ile cesedlerin dirilmelerine delâlet eder. Bazan da İsrafil (A.S.)’i görmek, düşmanları kahretmeye ve öldükten sonra dirilmeyi inkâr edenleri red ve delillerini iptâl etmeye delâlet eder. Azrail (A.S.)’i görmek, Allah (C. C.)’ seven kimsenin arzu ve maksadına kavuşmasına, va’dinı yerine getirmesine, darlıktan genişliğe çıkmasına ve sevindirici mektuplara delâlet eder.


Rüyada görülen Azrail (A.S) bazı rüyalarda da görüldüğü gibi çeşitli çağrışımlar yapmaktadır. Bazen ölümü çağrıştırırken, bazen de uzun bir ömrü simgeler. Kimi zaman çıkacak bir yangına, beklenmeyen bir felâkete; kimi zamanda, pişmanlık duymaya, tövbekâr olmaya yorumlanır.

Rüyada Azrail (A.S.)’ı görmek, Yüce Allah’ı seven kimsenin arzusuna kavuşmasına, darlıktan ferahlığa çıkmasına veya müjdeli haber almasına işaret eder. Rüyada Azrail (A.S.)’ı güler yüzlü görmek, rüya sahibinin şehid olacağına işarettir. Onu öfkeli halde görmek ise, tövbe edemeden öleceğine yorumlanır.

Hasta bir kimse, Azrail (A.S.) ile güreştiğini ve ona galip geldiğini görse, rüya sahibinin sağlığına kavuşacağını gösterir. Eğer Azrail (A.S.)’in kendisine galip geldiğini görürse, rüyayı görenin öleceğine işarettir. Şayet işsiz bir kimse rüyasında (Azrail (A.S.)’i görürse, rüya sahibinin şansının açılacağına işaret eder. Kendini rüyada Azrail (A.S.) olarak görmek ise, rüyayı görenin cellad olacağına işaret sayılır.

Rüyada Azrail (A.S.)’in elini öpmek, rüyayı görenin büyük bir mirasa konacağı olarak yorumlanır. Azrail (A.S.)’i görmek, hazar o kişinin ailesinden ayrılacağı veya bir kıtlık olacağına işaret sayılır. Azrail (A.S.) kimi zamanda salgın bir hastalığın işaretidir.

Rüyada Azrail (A.S.)’i görmek, bazen hastaların ölmesine, büyük bir yangının çıkmasına veya şiddetli bir depremin olacağına yorumlanır. Kimi zamanda, borcun unutulmasını, işlerin durgunluğunu çağrıştırır. Bazen ise, doğru yoldan sapmaya, halkın arasına nifak sokmaya hapse girmeye veya kıtlık olacağına işaret sayılır.


Rüyada ölüm meleği olan Azrâil aleyhisselâmı görmek, önemli olaylara, toplumda görülecek olumsuz gelişmelere, âfet ve yıkıma, kıtlık ve salgın hastalıklara işarettir.

Rüyada Azrâil’i (a.s) gören kimse,

kendi ölümü için hazırlanmalıdır.

Rüyada Azrâil’i (a.s) gören kimse hasta ise veya etrafında hasta biri

varsa, hasta vefat eder.

Azrâil’in kendisini öptüğünü veya bu meleğin elini öptüğünü gören kimse, mirasa konar.

AzrâiFi güler yüzlü görmek, şehid olmaya; öfkeli halde görmek, tövbe etmeden ölmeye işarettir.

Rüyada Azrâil aleyhisselâmı görerek buna sevindiğini gören kimsenin, ömrü uzun olur.

Azrâil’le güreştiğini ve yenildiğini gören kimse, vefat eder.

Rüyada Azrâil (a.s) ile güreşip, onu yendiğini gören kimse, yakalandığı hastalıktan kurtulur.

Rüyada kendisinin Azrâil olduğunu gören kimse, ses getirici, önemli işler yapar.

Azrâil’i (a.s) görmek, toplumu dağıtmaya, birlik ve dirliğin bozulmasına, binaların yıkılmasına, yangın çıkmasına işaret eder.

Azrâil (a.s) bir yerde gezinirken görmek, o bölgede toplumun her ferdini etkileyecek olumsuz gelişmelere işarettir.

Rüya bir ilim kapısıdır. Her ilmin bir ma’lûmu ve her ma’lûmun bir hakikati vardır. Bu hakikat da sûrettir. İlmi ise, bu sûretin kalbe gelmesidir. Rüyâda olması da aynıdır. Kalbden başka yeri yoktur. Kalbi saf olur, kirlerden temizlenir, zikri ve mücâhedeyi meleke edinirse, uykuda iken melekûtü seyr eder veya murakabe esnâsmda insilah hhalinde (sıyrılıp çıkma hâlinde), kendisi için beşaretlere muttali olur.”

Rüyada bir şeyi yapmaya, bir amacı gerçekleştirmeye azmettiğini görmek, yararlı bir işi gerçekleştirmek için harekete geçmeye ve bunu başarmaya işarettir...

Rüyada görülen azık, yolculuğu çağrıştırır. Bazen de gurbette olan bir yakma işaret eder. Kimi zaman hayırlı mal olarak yorumlanır. Kimi...

Rüyada azgınlık etmek, dince fitneye ve doğruyu ve hakkı açıklamaktan dönmeye delâlet eder. Rüyada görülen azgınlık, hayra yorumlanmaz. Bazen çıkacak...

Rüyada kendini veya bir tutsağı hürriyetine kavuşturduğunu görmek, kurban kesmeye işarettir. Rüyada hanımını serbest bıraktığını gören kimse, onu boşar. Bir...

Rüyada bir insan için yapılan azarlama, Allalıü Tealâ’mn Ona yardım edesiniz, onu büyük tanıyasınız (Sûrei Feth, âyet : 9.) meâlindeki...

Rüyada görülen azar beklenmeyen sevinçli bir haberin geleceğine işaret sayılır. Bazen büyük bir kimseden gelecek uyarı olarak yorumlanır. Bazen de...