Harf Harf Arayın

Bir kimsenin rüyasında ezan okuması, hac aylarında hacca gideceğine delalet eder. Bazan ezan, koğuculuğa, hareket ve intikal ve harb için...

Rüyada zikretmek, teşbih ve peygamber medhiyesini, münâcat ve tevhidi ezberlemek, sapıklıktan hidayete, kıtlıktan rızka üzüntü ve sıkıntıdan halâsa, izzete, yüksekliğe,...

Rüyada görülen elçi veya arabulucu, rüya sahibine vereceği bir karardan ötürü uyarı sayılır. Bazen misafirliğe, beklenmedik bir habere; bazen da...

Rüyada Ermiya (A.S.)’ı görmek, evinde, şehrinde veya memleketinde çıkacak bir yangına işarettir.

Bir kimse rüyada ekin ektiğini görse hanımının hamileliğine delâlet eder. Başka birisinin tarlasına ekin ektiğini gören kimse ile tarla sahibi...

Rüyada görülen engeller rüya sahibinin uyuşuk olduğunu, bu yüzden silkinmesi için bir uyan olarak yorumlanır. Rüyada görülen engeller duruma ve...

Rüyada görülen elek, boş işlerle uğraşan ve kimseye faydası dokunmayan yalnız zararı da görünmeyen bir kimseyi işaret eder. Aynı zamanda,...

Rüyada görülen emeklilik, normal yaşamın aksine hareket ve canlılığı çağrıştırır. Ayrıca sıhhat ve neşeye işaret sayılır. Bazen rahat geçecek bir...

Rüyada emr-i ma’ruf, yani insanlara namazla, kelime-i şehadetine emretmek, yahut insanlara vaaz ve nasihat etmek, Allah’a iman ve 0(C.C.)’nun hakkını...

Rüyada elbise çırpıcısını görmek, üzüntü ve kederlerin gitmesine ve gönüllerde olan kin ve çekememezlik gibi şeylerin zâil olmasına delâlet eder....