Harf Harf Arayın

Rüyada bir kimsenin boynunda gerdanlık görmesi, o kimsenin cimri olduğuna delâlet eder. Gerdanlık hanımın kocasına yapacağı iyilikle ona devamlı saygı...

Rüyada, çalgı, tanbur ve zurna gibi oyun âletleri bulunan bir yerde güveyi görmek, o yerde bir şahsın öleceğine delâlet eder....

Rüyada gökten veya göğün bir taralından inen şeyin benzeri ve halkın bir müdahalesi olmadan Allah (C.C.) tarafından gelir. Şöyle ki,...

Rüyada göğsünü geniş ve güzel görmek, kâfirin Müslüman olmasına, asî kimsenin tevbe etmesiçe, itaat ve ibadet için göğsün genişlemesine, bazan...

Rüyada görülen göbek rüya sahibinin anasına babasına veya kendisinin geçindiği kazancına ya da taahhüt ettiği san’atına delâlet eder. Bazan da...

Rüyada görülen güvey, verilen önemli bir kararın atılacak ilk adımını çağrıştırır. Bazı yorumcular, güveyi değişim olarak işaret eder. Kimi zaman...

Rüyada görülen gazete haber olarak yorumlanır. Bazen da aydın, bilgili herkes tarafından saygı gören bir kimseyi de çağrıştırır. Çoğunlukla da...

Rüyada görülen gülle, ciddi ağırbaşlı ve sözünde duran bir kimseyi simgeler. Bazen da, beklenmeyen bir haber olarak yorumlanır. Kimi zaman...

Rüyada geyirmek, hakikati olmayan bir sözdür. Bazan da, fakir için zenginliktir. Rüyada görülen geyirmek, can sıkıcı bir arkadaşı simgeler. Bazen...

Rüyada görülen gemi direği, otoriter, tarafsız, yerinde karar veren bir kimseyi sembolize eder. Çoğunlukla ailede babayı çağrıştırır. Bazen da beklenen...