Harf Harf Arayın

Rüyada görülen yerin tâbiri, o yerin şeref ve kabiliyetine, madde ve cevherine göredir. Mahşer yerini görmek, sırları gizlemeye, fakirlikten sonra...

Rüyada görülen yular, onu elinde gören kimse için mal ile itaat ve tevazuya delâlet eder. Bir kimsenin rüyada elinde bir...

Rüyada Müşlümanlardan bir kimsenin kâfirlere cizye ve haraç vermesi, zillet ve düşkünlüğe, cizye ve haraç alması dahi, izzet ve nusrete...

Rüyada şan ve şerefinin arttığım gören kimsenin, kıymetten düşmesine delâlet eder. Bâzı ârifler, rüyada halkın üzerine yükselmeyi arzu etmek, baş...

Rüyada yüz yastığı görmek, iffetli ve güzel zevceye delâlet eder.

Rüyada yün görmek, helal mala delâlet eder. Kendi vücudunda yün bittiğini görmek, malın artmasına, rızka ve menfaate delâlet eder. Bir...

Demirle yükleri arayıp muayene eden bir memurdur. Rüyada bu memuru görmek, insanların ırz ve namusları hakkında söz söylemeye, bazan da...

Rüyada yalnız şimşek görmek, sapıklıktan sonra hidâyete, bazan da görmeye ârız olan zaaflığa delâlet eder. Eğer rüyayı gören hasta ise...

Rüyada yumurta kayganası görmek, izzet, ferahlık, sevinç ve rızka, bekâr kimse için de evlenmeye delâlet eder.

Rüyada görülen mücevher namuslu bir eş olarak tanımlanır. Ayrıca evlâda işaret sayılır. Bazen saklanan mala, şöhretli bir kimseye veya faydalı...