Harf Harf Arayın

Rüyada görülen kir, borç, hastalık ve fakirliktir. Beden üzerinde görülen kir de, yolculuğu gerektiren şeydir. Rüyada yüz ve vücut üzerinde...

Rüyada keser görmek, bulunduğu hal üzerine devam etmesine. Bazan keser, geçime, köle, hizmetçi, çocuk ve hanımdan görülecek rızık ve faydalara...

Rüyada birisi tarafından korkutulmak, korkutulanın korkudan üzerine zafer bulması ve ondan emin'elması ile tâbir edilir. İtaat maksadiyle birisinin kendisini tehdit...

Rüyada kaşımak ve tırmalamak, malda zarardır. Bundan dolayı, birisinin kendisini kaşıdığını görse, o insanın kendisi veya bazı akrabasının malma zarar...

Rüyada hanımının veya cariyesinin kulağında küpe görmek, ticarete delâlet eder. Rüyada kulaklarında İncili küpe gören kimse, dünya bezeklerinden güzellik ve...

Rüyada görülen kasa, miras olarak sembolize edilir. Ayrıca zenginliğe, huzura, konfora veya rahatlığa işaret sayılır. Bazen da işyerine, patrona ya...

Rüyada kireççiyi ve sıvacıyı görmek, ayıplayıcı ve niza edici münafık bir kimseye delâlet eder. Çünkü, kireç, kiremit ve tuğla ile...

Rüyada görülen kuduz, haramda gözü olan bir kimseyi simgeler. Ayrıca beklenmeyen çok kötü bir haberin geleceğine işaret sayılır. Bazen, haksızlığa,...

Rüyada bir insanın kaza ve kaderin kendisinde veya malında câri olduğunu görse, o kimse fazla bir ücret ve çok bir...

Rüyada kıskanmak, hırsa, binaenaleyh rüyada kıskanç olduğunu gören kimsenin, hırslı olduğuna delâlet eder. Bir şeyi kıskandığını gören kimse, dünya işlerine...