Harf Harf Arayın

Rüyada bir oğlanı kullandığını gören kimse işçi ve hizmetçi olur, veya onun sermayesi düşmanı tarafından alınır. Bazı tâbirciler bu rüyanın...

Rüyada görülen leke, rüya sahibine bir uyarıdır. Bazen işlerin iyi gitmeyeceğine, yapacağı herhangi bir girişimde bir engelin çıkacağına işaret sayılır....

Rüyada lavabo, süfli hizmetçiye ya da süfli hanıma delâlet eder. Meçhûl lavabo, zina eden bir kadındır. Lavabonun kapandığını gören kimsenin...

Rüyada görülen lapa, önemsiz bir hastalığa çağrışım yapar. Yenmesi ise şifa olarak yorumlanır. Bazen üzüntüye, kederlenmeye ve sıkıntıya işaret eder....

Rüyada lebbeyk demek, şikâyet, kıssa ve olayları erbabına arz etmek ve bunun peşi sıra yardımın vukubulacağına delâlet eder. Telbiye, üzerine...

Rüyada Hz. Lût (A.S.)’ı görmek, kabilesi ve hanımı tarafından çekilecek sıkıntılara, üzüntü, ve kedere delâlet eder. Bazan Lût (A.S.)’ı görmek...

Rüyada görülen lağım, günaha veya pis işlere çağrışım yapar. Ayrıca kötü habere, kötü arkadaşa yahut zina suçu işlemeye işaret sayılır....

Rüyada görülen lokanta, herkesin yardımına koşan hayır sever bir kimseye çağrışım yapar. Bazen geçim bolluğuna, rızkın artacağına ve iyiliğe işaret...

Rüyada limon görmek, kınamaya delâlet eder. Eğer limon san ve rüya sahibi onu yerse, mala delâlet eder. Limonun yeşili tâbirce...

Leğenciyi görmek, kadınların nazlanmasına ve sevgilisinin bedeni, nazik olduğundan titremesine delâlet eder. Bakır şişe ibrik ve bardak gibi şeylerin yapıcısını...

1/41234