Harf Harf Arayın

Rüyada Necm suresini okuyan, dinleyen veya okuyanı görenin salih bir evlâda sahip olacağına işarettir. Aynı zamanda rüya sahibinin düşmanlarına karşı...

Rüyada bir kimsenin mahremlerine nafaka vermesi veya onları bol bir şekilde geçindirmek, o kimsenin malî durumunun iyi olduğuna, çocuklarını korumasına...

Rüyada kadı ve hâkim veya mütevelli ve iş sahibine vekil olmak, salih kimselerin yoluna veya bid’at sahiplerinin yolunu takip etmeye...

Rüyada okunan veya okunduğunu dinleyen rüya sahibinin beklemediği bir yerden mirasa konacağına ve akrabalarının çoğalacağına işaret sayılır. Bazen, o kimsenin...

Rüyada nekibü’l-eşraf olan bir kimseyi görmek: «Andolsun ki, Allah İsrail oğullarından sapasağlam söz almışdı. Biz içlerinden (ve nakıyblerinden)on iki de...

Rüyada nikâh memurunu görmek, bekâr için evlenmeye; evli kimse için de boşanmaya veya rüyayı görenin gördüğü miktarca önder olmaya; rüya...

Rüyada nahivciyi görmek, sözü bezetip güzel konuşmaya delâlet eder. Bazı kere nahivciyi görmek, şerre, dövülmeye ve yalandan söz dizdirmeye ve...

Rüyada görülen veya kılınan namaz, sıkıntıdan kurtulmaya çağrışım yapar. Ayrıca, emniyette olmaya, sevince, murada ermeye veya yüksek bir makama işaret...

Rüyada namaz kıldığını gören kimsenin, mezhep ve' itikadı bozuk, insanlara iftira eden ve günah işlemeye çok cesaretli olduğuna delâlet’eder. Çünkü...

Rüyada nehir görmek, kadri yüce bir kimseye delâlet eder. Rüyada nehre girdiğini gören kimse, büyük insanlardan birisine karışır ve Cenâb-ı...

3/512345