Harf Harf Arayın

Rüyada görülen rakı, kötülük yapmayı alışkanlık haline getirmiş arkadaş veya aileden bir kimse olarak tanımlanır. Bazen hastalığa, yoksulluğa, günah işlemeye...

Rüyada görülen rıhtım, ayrılığa çağrışım yapar. Hasta bir kimse için ölüme işaret sayılır. Bazen beklenmedik bir yerden gelecek habere, bazen...

Rüyada görülen Rum, arzu edilen şeye kavuşmaya delâlet eder. Bazan da Rum taifesini görmek Cenâbı Hakkın, «Elif, Lâm, Mim, Rum...

Bir kimse rüyada, zayıfları esirgeyip acıdığını görse, o kimsenin dini kuvvetli olur. Kendisinin acınıp esirgendiğini görse, günahları mağfiret edilir. Bir...

Rüyada görülen rahip aynı zamanda Papazada çağrışım yapar. Geniş bilgi için PAPAZ bölümüne bakınız.

Rüyada birisini recm ettiğini gören kimse bir insana söver. Recm, ırz namus hakkında iftiraya delâlet eder. Ancak recm had ve...

Rüyada görülen her rakam değişik çağrışımlar yapar. Bazı rakam, ders almaya, belâdan kurtulmaya, bazı rakamlar da, kötü haber almaya, sözünde...

Rüyada görülen radar, kendini ve niyetini gizleyen düşman bir kimseye çağrışım yapar. Bazen uzaktan gelecek bir habere veya gurbete çıkan...

Tâbir etmek, doğru olmayan bir kimsenin lisanından çıkacak bir habere delâlet eder. Doğru olan bir kimse rüyasını tâbir etse, tâbir...

Rüyada görülen rüşvet hayra yorumlanmaz. Alanın da verenin de günahkâr olduklarına işaret sayılır. Ayrıca zayıflığa, korkaklığa, başarısızlığa çağrışım yapar. Bazen...

1/512345