Harf Harf Arayın

Bir kimseyi rüyada yılan, akrep ve bunlardan başka hayvanların sokması, o kimsenin mahsurlu ve memnu olan bir şeyi yapmasına delâlet...

Rüyada bir ateşi söndürdüğünü gören kimse, meydana gelecek bir fitneyi yatıştırır veya bid’at olan bir şeyi iptal eder. Rüyada ateş...

Rüyada bir yere atılmış çocuğu bulmak: «bunun üzerine Firavunun adamları onu yitik olarak aldılar. Çünkü o, akıbeti kendileri için bir...

Rüyada bir kavmin sözcüsünü görmek, bid’at sahibi bir kimseye delâlet eder. Bazı tâbirciler bir kavmin tanınmış bir kimsesi, kendisinin bid’at...

Rüyada görülen saflar, düşmanla karşılaşmak ve kendilerine lâzım gelen hakları yerine getirmek için birtakım kimselerin ittifak etmelerine delâlet eder. Bazan...

Rüyada samancıyı görmek, yolculuktan hâsıl olacak rızka delâlet eder. Bazan da iğneci ile tâbir edilir.

Rüyada serçe kuşu görmek, oyun ve hikâye ile insanları güldüren bir kimseye delâlet eder. Serçe kuşu, erkek çocuğa da delâlet...

Rüyada saç kıran illetine yakalanmak, rütbenin gitmesine, Daulfil (Kol ve bacaklardaki derilerin fil derisi gibi sert ve çizgili olmasından meydana...

Rüyada görülen zeytin yağından başka başka yağlanılacak yağların hepsi, üzüntüdür. Bundan dolayı çok miktarda başına yağ sürdüğünü gören kimse üzüntülü...

Rüyada samur görmek, halka karışmayarak sahrada oturan, çok mal biriktirdiği halde hiç bir kimsenin onun malından istifade edemediği ancak ölümünden...