Harf Harf Arayın

Rüyada uncuyu görmek, hazır rızka ve hakkı bildirmeğe, şiddet ve meşakkatten sonra rahata delâlet eder. Rüyada uncuyu görmek veya ondan...

Rüyada görülen utanç pişmanlığa çağrışım yapar. Bazen kötü bir duruma düşmeye, aşın borçlanmaya; bazen da günah işlemeye, hileli mal satmaya...

Rüyada görülen uyanıklık, kişinin çok fazla sevdiği çocuklarından veya dostlarından birisinin kaybolmasıdır. Uyanıklık dost ve arkadaşlardan ayrılmağa delâlet eder. Bundan...

Rüyada uçkur, kadına delâlet eder. Kadının uçkur görmesi, erkek kardeşine, beyinin akrabasına ve amcasına delâlet eder. Hâmile kadın için uçkur,...

Rüyada İslâm âlimlerinden birini görmek veya onların meclisinde bulunmak, dinde salâha, iman kuvvetine ve hayra delâlet eder. Ulema, verese-i enbiya...

Rüyada vücudunda ur çıktığını gören kimseye mal gelir. Kişinin rüyada vücudunda ur çıktığını görmesi, mal ve menfaata delâlet eder. Rüyada...

Rüyada Medine yakınlarındaki Uhud dağını görmek, "Uhud bizi sever, biz de onu severiz" hadis-i şerifînce Resûl-i Ekrem (s.a.v.)'in muhabbetine delâlet...

Rüyada ustayı görmek, fakirlik ve zenginliğe delâlet eder. Bazan yolculuk ve geçim hususunda tereddüt etmeye ve başkasının üzüntü ve kederini...

(Gök cisimlerinin yerlerini tâyinde ve ufukta yükseltisini bulmakta kullanılan bir çeşit gözlem âleti.) Rüyada görülen usturlab, reislerin hizmetçileri ve sultanla...

Rüyada ufkun pırıl pırıl olduğunu görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya; ufkun karardığını görmek de meşakkatli bir işle karşılaşmaya delâlet eder.

2/512345