Harf Harf Arayın

Rüyada vali görmek, üzüntü ve sıkıntılara, içki içmeye, oyuna, hırsızlığa, livata, zina, v.s. gibi şeylere delâlet eder. Çünkü rüya sahibi...

Rüyada kendi annesini görmek, hayır ve berekete, sevinç ve sürura delâlet eder. Rüyada görülen anne, hayra yorumlanır. Eğer anne üzgünse,...

Rüyada halk arasında veba çıktığını görmek, hapis veya şer gibi sultan tarafından insanlara gelecek eza ve cefaya delâlet eder. Bazan...

Bir kimsenin rüyada kendisine bilinen bir melek vasıtasıyla vahiy olunduğunu görmesi, izzet ve ikbale, şan ve şöhrete,. hayır ve nimete,...

Rüyada malını vakfetmek, kendisiyle Allah (C.C.)’a yaklaşılacak ve vakfedilen malın miktarınca dünya ve ahiretçe itibarının artmasına sebep olacak salih amellere...

Rüyada vedalaşmak, rütbenin gitmesine, hanımını boşamaya, hastanın ölümüne, yahut bir vatandan diğer vatana göç etmeye, yahut bir sanattan diğer bir...

Rüyada görülen verem hastalığı ümitsiz bir aşka yorumlanır. Bazen üzüntülü zor günlerin geleceğine bazen da, bir ruhi bunalıma çağrışım yapar....

(ölünün vasiyetini yerine getirmeye tâyin edilen adam.) Bir kimse rüyada kendisinin vasi edildiğini görse, bu rüya altı şekilde tâbir edilir....

Rüyada görülen vazo, kadına çağrışım yapar. Bazen romantik bir ilişkiye girmeye, aşık olmaya; bazen da doğacak bir bebeğe, beklenen müjdeli...

Rüyada görülen teklik Arabın: «Filan adam sahasında zamanının tekidir.» sözüne binaen rüya sahibinin san’atında veya görüş ve tedbirinde zamanının teki...

1/3123