Harf Harf Arayın

Rüyada yabani kaz görmek, ucuzluk, bereket, nimet ve çok mala delâlet eder. Yabani kaz, kadri yüce ve şerefli bir kadına...

Rüyada görülen yarasa, gayri meşru doğan çocuğa çağrışım yapar. Bazan körlüğe, gayri meşru kurulan bir ilişkiye; bazan da sapıklığa, uygunsuz...

Rüyada yaban hayvanı görmek, sahra ve dağ başlarında bulunan insanlara ve kendi gurubundan ayrılan bid’at sahiplerine delâlet eder.

Rüyada yaba görmek, çiftçilikle uğraşmaya ve topraktan rızık elde etmeye delâlet eder. Bazı kere de yaba görmek, meşakkat ve zahmet...

Rüyada yatsı zamanı: «Akşam ağlaya ağlaya babalarına geldiler.» (Sûre-i Yusuf, âyet 16.) mealindeki âyet işaretince hile yapmaya, yalan söylemeye, fitne...

Rüyada görülen yanık, davranışlarından ötürü rüya sahibine bir uyarı sayılır. Bazan çok acı bir haberin alınacağına, göz yaşı dökmeye; bazan...

Rüyada yakı otu, ortak olmayı arzu eden kimse için hayırlıdır. Hasta için bu rüya ölümüne delâlet eder. Rüyada yakı otu...

(Yaralanan azalardan dolayı yaralıya -tazminat mahiyetinde- verilen mal ve ya paraya «diyet» denir.) Rüyada yaralamaktan dolayı diyet vermek, düşmanının sevinmesi...

Rüyada yaban iğdesini görmek, az bir rızka, ya da Arap olmayan bir adama delâlet eder. Bazı tâbirciler, insanlar için faydalı...

Rüyada görülen yaşlılık, acizliğe çağrışım yapar. Bazan tüm umutların kaybolduğuna, elden giden mala; bazan da ecelin yaklaştığına, geçim darlığına işaret...