Harf Harf Arayın

Rüyada zeytinyağcıyı görmek, ilim ve hidayete, kâfirin Müslüman olmasına, İlim sahiplerine hizmete ve meliklere yakınlığa delâlet eder. Rüyada zeytinyağcıyı görmek,...

Rüyada meşakkat ve zahmet çekmek, rahatlığa delâlet eder. Bundan-dolayı rüyada zahmet ve meşakkat çektiğini gören kimse, rahata kavuşur. Rüyada meşakkat...

Rüyada görülen zifaf yeni bir başlangıca çağrışım yapar. Bazan başarılı olmaya, sıkıntı çekmeye; bazanda, sevenlerin birbirlerine kavuşmalarına, yeni yuva kurmaya...

Rüyada görülen zeberced, temiz, şecaatlı, doğru, dindar, takvâ sahibi ve asıllı kimseye delâlet eder. Zeberced, mala delâlet ettiğinde, o mal...

Rüyada zeybekleri oynarken görmek, sevinçli günlere, düğün ve bayrama veya bir şeyi kutlamaya delâlet eder.

Rüyada zabıta memurunu görmek, herkesin kurtuluşa ermesine delâlet eder. Çünkü belediye memuru ekseriya halkın işini ıslâha çalışır. Bir kimsenin rüyada...

Rüyada insanın kendi zevcesini görmesi veya ondan bir şey alması, müjdeye, bahtın açıklığına ve menfaata delâlet eder.

Rüyada görülen zırh, düşmannan vikaye ve muhafazaya delâlet eder. Bir kimse zırh dokuduğunu görse, kuvvetli bir yer yapar. İnsanın kendi...

Rüyada zalim bir melikin adaletini görmek, kendilerine emniyet edilmesi ve memleketinin mamur bir hale getirilmesi, mal ve canlarının korunması gibi...

Rüyada bir kimseye hüsn-ü zanda bulunduğunu görmek, hayır ve iyiliğe delâlet eder. Kötü zanda bulunmak da bunun zıddı ile tâbir...