Harf Harf Arayın

Diken

69

Rüyada diken görmek, haşin ve şiddetli bir adama delâlet eder. Bazı tabirciler, diken, adamın savunduğu yeni bir din veya fitnedir, dediler. Bundan dolayı kendisine diken batan bir kimse, fitneye düşer veya hoşlanmadığı bir şey onu rahatsız eder.

Rüyada diken üzerine çekildiğini gören kimsenin, alacakları için borçluları tarafından mühlet istenir.

Diken, din ve dünyalıkları olmayan cahil kişilere de delâlet eder.

Bazı tabirciler, dikenin, keskinliğine binaen, birtakım hastalık ve acılara, karışık ve birbirine girmiş bulunmasına binaen işlerin durgunluğuna, sertliğine binden keder ve üzüntüye, aşka ve kötü bir kimseden görülecek zülme, kadınlar dolayısıyle insana gelecek zararlara delâlet eder, dediler.


Rüyada görülen diken, ağzından zehir saçan, kişileri tahrik eden bir kimseyi çağrıştırır. Bazen uyarıya, kıskançlığa işaret eder. Bazen da, ızdırap çekmeye, arkadan kuyu kazmaya yorumlanır. Kimi zaman aldanmaya işaret sayılır. Kimi zaman da, araya giren, engelleme yapan yakın bir kimse olarak yorumlanmaktadır. Fakat rüyada diken görmek, uyan harici hiç bir zaman hayra yorumlanmaz.

Bazı yorumcular dikenin ikilik yarattığını, bundan dolayı da, rüyada diken gören bir kimsenini kötü huylu olduğuna işaret saymışlardır. Ayrıca diken, din ve dünyalıkları olmayan cahil kimseleride çağrıştırır. Kimi yorumcular da dikenin sivriliği, battığı yerin niteliğine göre yorum yapılması gerektiğini öne sürmüş, ve bunun bir uyan olduğunu söylemişlerdir.


Rüyada diken görmek, kaba ve sert yapılı insana, bozuk inanç ve düşünceye sahip olan kimseye işarettir.

Diken veya dikenli ot, üzüntü ve kedere işaret eder.

Rüyada diken görmek, cahil kimseye, koruma görevlisine, güvenlikçiye, muhafıza işaret eder.

Rüyada bir hayvana dikenli otlardan yedirdiğini görmek, o hayvan yüzünden zarara uğramaya işarettir.

Rüyada dikenler üzerinde yürüyüp bundan acı duyduğunu görmek, aile veya akrabadan birinin kaybından dolayı üzülmeye veya bir musibete uğramaya işarettir.

Rüyada dişi geyik görmek, Arap olan güzel bir cariyeye delâlet eder. Dişi bir geyik avladığını gören kimse, bir cariyeye hile...

Bir kimsenin rüyada dininden döndüğünü görmesi, o kişinin iğrenç işler yapacağına hükmedilir. Başka birinin dininden döndüğünü görmek ise, rüya sahibinin...

Rüyada döviz kurunun yükseldiğini görmek, pahalılığa işarettir. Döviz kurlarının düştüğünü görmek, piyasalarda durgunluk yaşanacağına işarettir.

Rüyada bir şeyde görülen sade dekor, müjdeye ve sevince işaret eder. Abartılı dekor görmek, gösteriş düşkünü bir kimseye işarettir. Rüyada...

Vali zümresinden olan kimsenin rüyada don ve şalvar giydiğini görse, bir vilâyete vali olur. Eğer vali olmayan bir kimse görse...

Rüyada dargın olduğunu görmek, bir sebebe binaen değilse aniden ölümüne delâlet eder. Bazan dargınlık, rezil olmasını gerektiren şeyleri yapmaya ve...