Harf Harf Arayın

Dişi Geyik

107

Rüyada dişi geyik görmek, Arap olan güzel bir cariyeye delâlet eder. Dişi bir geyik avladığını gören kimse, bir cariyeye hile yapar veya bir kadınla evlenir. Rüyada dişi geyiğe taş attığını gören kimse, bir cariye ile cinsî münasebette bulunur veya hanımına karşı boşamak veya dövmek gibi bir hata işler. Dişi geyiği avlamak için taş atmak, ganimettir. Dişi bir geyiğe ok atan kimse, bir cariyeye iftira eder. Eğer dişi bir geyiği kesse ve ondan da kan çıksa, o kimse bir cariyenin bâkireliğini giderir. Erkek bir geyiğe dönüştüğünü gören kimse, dünya zevklerine erişir. Geyik yavrusu aldığını gören kimse, hayır ve mirasa kavuşur. Rüyada erkek bir geyik tuttuğunu gören kimse, bir köleye malik olur.

Dişi bir geyik kesse, bir cariyenin bâkireliğini giderir. Erkek bir geyiği evine soktuğunu gören kimse, oğlunu evlendirir. Dişi bir geyiğin derisini yüzdüğünü gören kimse, Arap olan bir kadınla zina eder. Bir kimse geyik yavrusunun kendi üzerine sıçradığım görse, hanımı her işte ona isyan eder. Erkek bir geyiğin arkasına düşüp gittiğini gören kimsenin, kuvveti artar.

Erkek bir geyik olduğunu gören kimsenin, malı artar. Bir geyiğe malik olduğunu gören kimse helâl bir mala malik, ikramlı ve hürmetli Kir kadınla evlenir. Rüyada bir geyikle nikâhlandığım gören kimse, zorla bir kadınla zina eder. Geyik eti yemek, güzel bir kadından mal elde etmeye delâlet eder. Henüz yürümeye başlamamış bir ceylan veya karaca yavrusunun rastgeldiğini gören kimsenin, güzel bir cariyeden bir çocuğu olur. Bazı tâbirciler, rüyada geyiğe dönüştüğünü gören kimse, müslümanların cemaatından ayrılır, dediler.

Bir geyiği öldürdüğünü veya elinde öldüğünü gören kimseye, kadınlar tarafından üzüntü ve keder isabet eder.


Rüyada dişi geyik görmek, kadına, ganimete veya zinaya işaret eder.

Rüyada dişi geyik avladığını görmek, nikâha işarettir.

Rüyada dişi geyiğe taş attığını görmek, eşine kaba davranmaya işarettir.

Avlamak amacıyla dişi geyiğe taş attığını ve onu yakaladığını görmek, ganimet elde etmeye işarettir.

Rüyada dişi geyiğe ok ya da silah attığını görmek, bir kadına iftirada bulunmaya işarettir.

Rüyada dişi bir geyik kestiğini görmek, bir kadına zorla sahip olmaya işarettir.

Rüyada dişi geyikle nikâhlandığını görmek, zina yapmaya işarettir.

Rüyada dişi bir geyiğe dönüştüğünü görmek, inanç zayıflığına işarettir (Ayrıca bakınız Ceylan, Geyik).

Bir kimsenin rüyada dininden döndüğünü görmesi, o kişinin iğrenç işler yapacağına hükmedilir. Başka birinin dininden döndüğünü görmek ise, rüya sahibinin...

Rüyada döviz kurunun yükseldiğini görmek, pahalılığa işarettir. Döviz kurlarının düştüğünü görmek, piyasalarda durgunluk yaşanacağına işarettir.

Rüyada bir şeyde görülen sade dekor, müjdeye ve sevince işaret eder. Abartılı dekor görmek, gösteriş düşkünü bir kimseye işarettir. Rüyada...

Rüyada diken görmek, haşin ve şiddetli bir adama delâlet eder. Bazı tabirciler, diken, adamın savunduğu yeni bir din veya fitnedir,...

Vali zümresinden olan kimsenin rüyada don ve şalvar giydiğini görse, bir vilâyete vali olur. Eğer vali olmayan bir kimse görse...

Rüyada dargın olduğunu görmek, bir sebebe binaen değilse aniden ölümüne delâlet eder. Bazan dargınlık, rezil olmasını gerektiren şeyleri yapmaya ve...