Harf Harf Arayın

Ekin Ekmek

51

Bir kimse rüyada ekin ektiğini görse hanımının hamileliğine delâlet eder. Başka birisinin tarlasına ekin ektiğini gören kimse ile tarla sahibi arasında harp ve münakaşa meydana gelir. Rüyada ekinin yanması, açlık ve kıtlığa delâlet eder. Yeşil ekinde gezdiğini gören kimse iyi amele, ibadet ve taata koşar. Halbuki ibadetinin kabul olunup olunmadığı onun için malûm değildir.

Bir tarlaya ekin ektiğini gören kimse, evliyse çocuğa, bekârsa evlenmeye, kiraya veren kimse için mahsûlat ve emlâkinin ücretinden eline çok mal geçmesine, sultan için memleketindeki bolluğa delâlet eder. Yahudi bir kimse, bir tarlaya ekin ektiğini görse, öldürülür veya recmedilir.

Ekinin yeşili uzun ömre, kurusu ecelin yaklaşmasına delâlet eder. Buğday ekmek, ücretin kat kat olmasına bazen de, buğday başağı şiddete delâlet ettiği gibi yine ücretin kat kat olmasına delâlet eder. Arpa, hayıra işarettir. Bazen, ekin ekmek amele delâlet eder. Bundan dolayı ekin ekmeğe elverişli bir yerde olduğunu gören kulise kendisinden hayır ümit edeceği bir işte bulunur.

Ekin ekilmeyecek yere ekin ektiğini görse o kimse livata veya zina eder. Mevsimsiz bir yerde ekin biçtiğini görmek, o yerde ölüm veya harbin çıkmasına delâlet eder.

Ekinlerin arasında yürüdüğünü gören kimse, mücahitlerin safları arasında yürür. Bir kimse kendisinin bilinen ekini olduğunu görse o ekin din ve dünyasınca o kimsenin amelidir. Yeşil bir ekinlikte gezindiğini gören kimse, iyi amele ve ibadete gayret eder. Ekilecek yer, hanıma da delâlet eder. Zira, onda da, ekmek hamile olmak, doğurmak v.s. gibi tarlada olan haller vardır. Ekinlerin başağı çocuğu veya malıdır.

Bazen de tarla, pazar yerine, başağı ondaki rızık ve kazanca ve faydaya delâlet eder. Tarla, harp meydanına, başakları askere, onun mahsûlâtı da kılıca, tarla dünyaya onun başağı, halk topluluğuna delâlet eder. Bazan da tarla, mescidlere zikir halkaları ve sadaka gibi âhiret için ekilmiş, ücret ve sevabı için yapılan her yere delâlet eder.

Rüyada ekin ekmek, evlenmeye delâlet eder. Bundan dolayı sahibini tanıdığı bir tarlaya ekin ektiğini gören kimse, tarlanın sahibinin hanımıyla evlenir.

Bir kimsenin rüyasında ezan okuması, hac aylarında hacca gideceğine delalet eder. Bazan ezan, koğuculuğa, hareket ve intikal ve harb için...

Rüyada zikretmek, teşbih ve peygamber medhiyesini, münâcat ve tevhidi ezberlemek, sapıklıktan hidayete, kıtlıktan rızka üzüntü ve sıkıntıdan halâsa, izzete, yüksekliğe,...

Rüyada görülen elçi veya arabulucu, rüya sahibine vereceği bir karardan ötürü uyarı sayılır. Bazen misafirliğe, beklenmedik bir habere; bazen da...

Rüyada Ermiya (A.S.)’ı görmek, evinde, şehrinde veya memleketinde çıkacak bir yangına işarettir.

Rüyada görülen engeller rüya sahibinin uyuşuk olduğunu, bu yüzden silkinmesi için bir uyan olarak yorumlanır. Rüyada görülen engeller duruma ve...

Rüyada görülen elek, boş işlerle uğraşan ve kimseye faydası dokunmayan yalnız zararı da görünmeyen bir kimseyi işaret eder. Aynı zamanda,...