Harf Harf Arayın

Ezberlemek

52

Rüyada zikretmek, teşbih ve peygamber medhiyesini, münâcat ve tevhidi ezberlemek, sapıklıktan hidayete, kıtlıktan rızka üzüntü ve sıkıntıdan halâsa, izzete, yüksekliğe, ümitsizlikten sonra çocuğa, sıkıntıdan sonra sevinç ve ferahlığa delâlet eder. Eğer rüyada tesbit etse yahut şevk veren bir sesle kasideleri ve mezkûr medhiyeleri okuduğunu görse, eğer lâyık ise vasiyyet ve şöhrete nâil olur. Eğer ehil değilse, insanlar arasında şer ve fitne ile şöhretlenir.

Bir kimsenin rüyasında ezan okuması, hac aylarında hacca gideceğine delalet eder. Bazan ezan, koğuculuğa, hareket ve intikal ve harb için...

Rüyada görülen elçi veya arabulucu, rüya sahibine vereceği bir karardan ötürü uyarı sayılır. Bazen misafirliğe, beklenmedik bir habere; bazen da...

Rüyada Ermiya (A.S.)’ı görmek, evinde, şehrinde veya memleketinde çıkacak bir yangına işarettir.

Bir kimse rüyada ekin ektiğini görse hanımının hamileliğine delâlet eder. Başka birisinin tarlasına ekin ektiğini gören kimse ile tarla sahibi...

Rüyada görülen engeller rüya sahibinin uyuşuk olduğunu, bu yüzden silkinmesi için bir uyan olarak yorumlanır. Rüyada görülen engeller duruma ve...

Rüyada görülen elek, boş işlerle uğraşan ve kimseye faydası dokunmayan yalnız zararı da görünmeyen bir kimseyi işaret eder. Aynı zamanda,...