Harf Harf Arayın

Fil

61

Rüyada görülen fil, heybetli, kalbi katı, mühim işleri yüklenen ve harp sanatına vakıf Arap olmayan bir meliktir. Rüyada fil’e bindiğini veya malik olduğunu ya da file galip geldiğini gören kimse, sultana yaklaşır ve ondan yüksek bir rütbe ve makama nâil ve izzet içerisinde uzun bir ömür sürer. Bir kimse rüyada filin, kendisinin bir yerini parçaladığını görse, o kimseye sultan tarafından bir âfet ve belâ erişir. Eğer rüya sahibi hasta ise ölür.

Rüyada gündüzün file bindiğini gören kimse, üç talâk ile hanımını boşar.

Bazan o kimsenin zulüm ve hile gibi durumları vuku bulur ve yaptığı zulüm ve hile «(Habibim) Katibinin fil sahiplerine nasıl (muamele) ettiğini görmedin mi?» (Sûre-i Fil, âyet 1.) meâlindeki âyet gereğince, kendi aleyhine döner. Rüyada görülen fil melun bir adamdır.

Bir kimse gece vaktinde âletleriyle file binse, fil de kendisine inkiyad etse, o kimse haksız olarak bir kimsenin malını alan bir melike hakim ve galip gelir, şayet saltanata lâyıksa. Eğer saltanata ehil değilse, galip olamayacağı bir harpte bulunur. Çünkü file binen kimse daima hile içerisindedir. Eğeriyle file bindiğini ve filin de itaat ve inkiyad ettiğini gören kimse, Arap olmayan iri yarı bir kimsenin kızıyla evlenir. Eğer o kimse tüccarsa ticareti genişler. Bir kimse rüyada filleri çağırdığını görse, o fillerin kendisine inkiyad ve itaatları miktarmca Arap olmayan meliklerle kardeş olur.

Fili sağdığını gören kimse, haşin bir melike hile yaparak ve ondan herhangi bir şekilde helâl mal elde eder. Filin hortumundan bir şey aldığını gören kimse, yine melikten helâl mala nâil olur. Bazı tâbirciler, fil, cömert, kerem sahibi, sabırlı, idareci, halim ve kuvvetli bir meliktir, dediler. Filin, kendisine hortumu ile vurduğunu gören kimse, hayır ve nimete erişir. Eğer binse bakanlık ve valiliğe nâil olur. Eğer filin pisliğinden bazı şeyler alsa, onun pisliğinden gördüğü miktarca gören kimse malla zenginleşir.

Fil, salih kavme, âlimlere ve insanların şereflilerine delâlet eder. Fil, fazla sıkıntılara, yaramazlığa ve meşakkate düşmeye sonra da onlardan kurtulmaya, delâlet eder. Çünkü fil meşakkat ve zahmetle doğar. Bir kimse fili görse ve ona binmese, nefisçe eksikliğe ve malı ziyana uğrar. Eğer file bendiğini görse, bir mülke nâil olur. Fili bir şekilde öldürülmüş bir vaziyette görse, o şehrin melikini öldürürler.

Bazı tâbirciler, bir kimse rüyada Nübüvvet şehrinden (Medine) başka bir şehirde fil görse, sıkıntı ve feryada delâlet eder. Bu tâbirin sebebi ise, filin renk ve görünüşünün çirkinliğine binaendir. Özellikle fili başka vakitte görmemiş kimse hakkında. Eğer fili Medine-i Münevvere’de görse, bir melike veya nimet sahibi bir adama ya da şerefli bir kimseye delâlet eder.

Bir kimse rüyada filin, kendisini korkuttuğunu veya korkutmak istediğini görse, hastalığa delâlet eder. Eğer filin, kendisini ayağı altına aldığını ve üzerine çıktığını görse, rüya sahibinin öleceğine delâlet eder. Eğer ayağı altına almazsa, rüya sahibine ârz olacak sıkıntıya ve ondan halâs olmaya delâlet eder. Kadınların her ne şekilde olursa olsun fil görmeleri, hayra delâlet etmez.

Filin söylediğini gören kimse, melikten büyük bir hayra erişir. Filin koşarak kendi arkasına düştüğünü gören kimse, melikten taraf bir zarara düşer. Fil, kendisini yakalasa, o kimseye düşmanının zararı erişir. Filin koşarak kendi arkasına düştüğünü gören kimse, melikten taraf bir zarara düşer.

Fil, kendisini yakalasa, o kimseye düşmanının zararı erişir. Bir kadın rüyada file bindiğini görse, o kadının öleceğine delâlet eder. Filler, kıtlık ve kuraklık ile tabir edilir. Rüyada bir harpte file bindiğini gören kimse, ölür. Fil eti yediğini gören kimse, sultan tarafından mala erişir. Filin azasından veya derisinden ya da kemiğinden bir şey aldığını görse, tabiri yine öyledir. Salih ve takvâ sahiplerinin rüyada fil görmesinde hayır yoktur. Fakat dünya adamı olanların fil görmesi, arap olmayan sultana delâlet eder.

Fil, Taun hastalığı bulunan bir şehrin dışında görülse o şehirden taun gider. Bir fili öldürdüğünü gören kimse, arap olmayan bir kimseye zulmeder. Bir kimse rüyada birtakım kavmi fillere bindiklerini ve öteye beriye döndürdüklerini görse, eğer harpte iseler onların mağlûp olmalarına delâlet eder. Bazan da file binmek, zulüm ve yalana delâlet eder. Bazan file binen kimse, eğer usulüne göre binmemiş ve kendisi de harpte değilse arap olmayan bir kadına nail olur. Bir kimse bir fili bir şehirden diğer bir şehire yönelerek gittiğini görse, sultanın bir şehirden başka bir şehire gitmek üzere hareket ettiğine delâlet eder.


Rüyada görülen fil, güçlü, kuvvetli bir kimseyi çağrıştırır. Kimi zaman da hile yapan, hakkı olmayan mallara el koyan bir devlet görevlisini sembolize eder. Bazen da zenginliği, rahatı tanımlar. Ayrıca, yüksek mevkiyi işaret eder.

Bir kimse rüyada bir filin kendisine saldırdığını, kendisinin de bu saldırıdan hiç bir yara almadığını görse, rüya sahibinin yakın bir zamanda düşmanı ile karşı karşıya geleceğini ve bu karşılaşmadan düşmanı tarafından zarar görmeyeceğine işaret eder. Rüyayı görene fil zarar vermişse, rüya aynen yorumlanır.

Rüyada bir file binip dolaştığını görmek, rüya sahibinin bulunduğu mevkiden daha yüksek yerlere erişeceğine işaret eder. Bir kadının rüyada file bindiğini görmesi ise, rüya sahibinin hayrına yorumlanmaz. Bir kimse rüyada bir filin hastalanıp yere düştüğünü veya öldüğünü görse, rüyayı gören kimsenin çevresinde bulunan güçlü, zengin birinin hastalanacağına veya işlerinin bozulup iflas edeceğine bir uyarı sayılır.

Bir kimse rüyada filin hortumundan bir şey aldığını görürse, rüya sahibinin yüce bir kimseden fayda göreceğine veya ummadığı bir yerden mirasa konacağına işaret sayılır. Eğer rüyada fil ile konuştuğunu görse, o kişinin devlet kapısında geciken bir işi var ise, çözümleneceğine hükmedilir.

Bazı yorumcular, rüyada gezmek için çıplak file binmeyi, rüyayı görenin evleneceğine işaret saymışlardır. Eğer bir kimse bir filin kendisini ayağı ile ezdiğini görürse, rüya sahibinin başına bir kaza geleceğine uyan sayılır. Bazen da rüyada file bindiğini görmek, binen kişinin doğru yoldan saptığına hükmedilir.

Kimi durumlarda da rüyada file binmek veya fil görmek keder ve üzüntüdür. Çünkü filin eti yenmediği gibi sütü de içilmez. Rüyada iki filin birbirleriyle kavga ettiklerini görmek ise, iki güçlü kimsenin kavga edeceklerine yorumlanır. Bu rüya sahibinin babası veya yakın bir akrabası da olabilir.

Bazı hallerde de rüyada fil görmek, büyük bir yönetici, güçlü bir erkek, kıskanç bir kişi, acımasız bir kimse, düşmanlık, zulüm ve bir afet olarak da yorumlanmaktadır.

Rüyada fıskiye görmek, insanın günah işlemekten sakındığı şeye delâlet eder. Fıskiyede bereket olduğu söylenirse o meşakkattir. Bazan fıskiye güzel bir...

Bu sureyi rüyasında okuduğunu veya okunduğunu duyan kimsenin doğru yola çağıran bir vaiz olacağına hükmedilir. Söylediği her söz nisbetince sevab...

Rüyada tandır ya da fırın kızdırdığını gören, malında ticaret, nefsinde menfaata nail olur. Melikin evinde tandır görse ve o melikin...

Rüyada okunan veya dinlenen Fatiha suresi, hayır ve berekete, güç işlerin kolaylaşmasına, bol rızıka ve ferahlıkla duanın kabul edilmesine yorumlanır....

Rüyada görülen fırın, ev sahibine veya ev sahibinin çoluk ve çocuğunun işlerini yürüten hizmetçisine delâlet eder. Bazan fırın, evin malını...

Rüyada firavun, din düşmanıdır. Bir kimsenin rüyada firavunu iyi halde görmesi, —kötü halde görülmesiyle imarın ve kavminin iyiliğine delâlet ettiği...