Harf Harf Arayın

Fırın ve Tandır

64

Rüyada tandır ya da fırın kızdırdığını gören, malında ticaret, nefsinde menfaata nail olur. Melikin evinde tandır görse ve o melikin müşkül bir işi varsa o işi kendisi için kolaylaşır. Eğer o melikin düşmanı varsa onlara galip gelir. Tandır yaktığını gören kimse velâyete ehil ise vali olur. Düşmanı varsa düşmanına galip gelir. Kötü olmayan bir tandıra sahip olduğunu gören kimse, hayırsız bir kadınla evlenir.

Tandır çeşitlerinir her bili için başka bir tabir vardır. Kebap tandırı görmek, hapse, sıkıntı içerisinde olanın sıkıntısının gitmesine, hal ve keyfinin iyi olmasına delâlet eder. Parça parça etleri kurutmak için kullanılan fırını görmek, herkesin meselelerini yöneltip tatminkâr cevap aldıkları âdil bir imama delâlet eder. Şişe fırını, kuluçka makinası ve ona mahsus fırına delâlet eder.

Kış günü tandırın yanında olduğunu ve ondan ısındığını görmek, elbise ve rahatı, mevsimsiz meyve alıp yemeğe delâlet eder. Yaz gününde bu rüyayı görmek, sıcaklıktan hastalığa ve kan deveranındaki basıncın yükselmesine, üzüntü ve kedere girmesine delâlet eder. Bazan da tandır ve fırın, yenen yemeği midenin hazmetmesine delâlet eder.


Rüyada ekmek yapılan tandırı görmek, kâr ve menfaata, rızık ve mala delâlet eder.

Rüyada fıskiye görmek, insanın günah işlemekten sakındığı şeye delâlet eder. Fıskiyede bereket olduğu söylenirse o meşakkattir. Bazan fıskiye güzel bir...

Bu sureyi rüyasında okuduğunu veya okunduğunu duyan kimsenin doğru yola çağıran bir vaiz olacağına hükmedilir. Söylediği her söz nisbetince sevab...

Rüyada görülen fil, heybetli, kalbi katı, mühim işleri yüklenen ve harp sanatına vakıf Arap olmayan bir meliktir. Rüyada fil’e bindiğini...

Rüyada okunan veya dinlenen Fatiha suresi, hayır ve berekete, güç işlerin kolaylaşmasına, bol rızıka ve ferahlıkla duanın kabul edilmesine yorumlanır....

Rüyada görülen fırın, ev sahibine veya ev sahibinin çoluk ve çocuğunun işlerini yürüten hizmetçisine delâlet eder. Bazan fırın, evin malını...

Rüyada firavun, din düşmanıdır. Bir kimsenin rüyada firavunu iyi halde görmesi, —kötü halde görülmesiyle imarın ve kavminin iyiliğine delâlet ettiği...