Harf Harf Arayın

Fırın

74

Rüyada görülen fırın, ev sahibine veya ev sahibinin çoluk ve çocuğunun işlerini yürüten hizmetçisine delâlet eder. Bazan fırın, evin malını ve sırrını muhafaza eden anbar, mahzen, kasa veya sandığına delâlet eder. Tandır ocağının tâbiri de böyledir.

Çarşı fırını, hakimin evine, çocuklarının terbiye edilmesine mahsus olan mektebe ve ihtiyaçlarının bitirilmesine delâlet eder. Bundan dolayı bir kimse rüyada hamurunu fırına götürse ve ekmek yaptırsa, o kimsenin ihtiyaçlarının bitmesine hastalıklardan şifa bulmasına delâlet eder. Bazan o kimse, valinin yanında düşmanı veya hasmına galip gelir veya o kimsenin borçlusu haps ve tevkif edilir, ya da o kimse çocuğunu san’ata veya mektebe koyar. Veya ucuzluk ve bolluğa, kazanç, ticaret ve geniş bir geçime kavuşur.

Fırının âlet ve takımları, o kimsenin adamları veya san’atında ona yardımcı olan küçük çocuklarıdır.

Tanıdığı fırını görmek, han, dükkân, bağ ve bostan gibi kazanç ve geçimine, hububat ve mevkie delâlet eder. Bazan da hayr, şer, fazlalık, eksiklik ve memurluk gibi rüya sahibinin kendisine veya kazanç yerine ait şeylere delâlet eder. Tanımadığı fırın, bazan da sultanın sarayına veya hakimin evine delâlet eder. Çünkü fırında ateş yanar. Ateş ise faydalı olması cihetiyle sultana delâlet eder.

Bazan da fırın sokağa delâlet eder. Rüyada tanımadığı bir fırına arpa ve buğday gönderen kimse hasta ise, ölür. Malı, hakimin eline geçer. Eğer hasta değilse ve kendisi üzerinde sultana ait öşür, kira veya odun ve tazminat gibi şeylere dair bir borç varsa, onu öder. Eğer üzerinde anlatılan şeylerden bir şey yoksa, o kimse eşyasını satmak için çarşı ve pazara gönderir.

Fırına göndermiş olduğu hamuru arpa unundan olursa çarşı ve pazara gönderdiği eşyasının parası sermayesine yakın olarak kendisine getirilir. Eğer buğday unundan olursa, o unun temizliği nisbetinde o kimsenin eşyasının parası üçte bir veya dörtte bir’yahut, yarı yarıya kazançla kendisine getirilir, eğer o hamuru ölçmüş ve tartmış olursa veya hamurun içine buğday tanesi düşmüş ulursa.


Rüyada görülen fırın, bazı rüyalarda görüldüğü gibi çeşitli çağrışımlar yapar. Bazen ev sahibine veya ev sahibinin ailesine çağrışım yapar. Bazende evin malım, mahzenini, kasasım, dolabını simgeler. Kimi zamanda rüyayı görenin bağını, bahçesini, geçimini, makamını, tanımlar. Ayrıca, sokağa, caddeye, mahalleye işaret sayılır.

Rüyada tanıdık bir fırında alış veriş ettiğini görmek, rüyayı görenin yeni bir işe başlayacağına ve bu iştende hayırlı kazançlar sağlayacağına yorumlanır. Eğer fırında çalıştığını görse, o kişinin rızkının azalacağına işaret sayılır. Bekâr bir kimsenin fırında taze ekmek aldığını görmesi ise, o kişinin yakın bir zamanda evleneceğine hükmedilir.

Bir kimse rüyada hamurunu fırına götürüp ekmek yaptığını görse, rüya sahibinin ihtiyacı olan şeylere yakın bir zamanda karşılıyacağını gösterir. Eğer rüya gören hastaysa şifa bulur. Beklediği bir haber veya kavuşmak istediği biri varsa onlara kavuşur. Rüyada tanımadığı bir fırını görmek ise halkı yöneten idarecinin makamıdır. Çünkü fırında ateş vardır. Ateşin yararı göz önüne alınarak rüya buna göre yorumlanır.

Rüyada fırın yaptırdığını görmek, rüya sahibinin bulunduğu yerde, halkın yararına onların adına okul, hastahane gibi yerlerin açılmasına katkıda bulunulacağına işaret eder. Fırına odun taşıyıp istif ettiğini görmek ise rüyayı görenin mahalle halkından bir iş için yardım göreceğine hükmedilir.

Bir kimse hamur yoğurduğunu, ve bu hamuru pişirmeden dağıttığını görmesi, rüyayı görenin girişeceği bir işten zarar edeceğini, fakat bir zaman sonra tekrar eski durumuna erişeceğini gösterir. Yada mahalle yararına hayırlı bir iş yapayım derken, hayırsız işlere yöneleceğine yorumlanır.

Bazen da rüyada fırın görmek mahalle veya ev halkına yorumlanır. Rüyada mahalle veya çarşı fırını görmek, o kişinin çevresi tarafından sevilip saygı gördüğüne işaret eder. Rüyada tanımadığı bir fırına un sattığını görmek, rüya sahibinin hastalanacağına bir uyandır. Hasta bir kimsenin aynı rüyayı görmesi ise, o kişinin ecelinin yaklaştığına işarettir.

Bir kimse rüyada fırından sıcak ekmek aldığını görse, rüya sahibinin geleceğinin çok parlak olacağına ve önemli görevlere geleceğine yorumlanır. Bazen da fırın sokağa işaret eder. Rüyada görünen fırının alet ve gereçleri ise rüya sahibinin yakınlarını veya ona yardımcı olan çocuklarını çağrıştırır. Rüyada fırın görmek çoğunlukla kişinin hayrına yorumlanır.

Rüyada fıskiye görmek, insanın günah işlemekten sakındığı şeye delâlet eder. Fıskiyede bereket olduğu söylenirse o meşakkattir. Bazan fıskiye güzel bir...

Bu sureyi rüyasında okuduğunu veya okunduğunu duyan kimsenin doğru yola çağıran bir vaiz olacağına hükmedilir. Söylediği her söz nisbetince sevab...

Rüyada tandır ya da fırın kızdırdığını gören, malında ticaret, nefsinde menfaata nail olur. Melikin evinde tandır görse ve o melikin...

Rüyada görülen fil, heybetli, kalbi katı, mühim işleri yüklenen ve harp sanatına vakıf Arap olmayan bir meliktir. Rüyada fil’e bindiğini...

Rüyada okunan veya dinlenen Fatiha suresi, hayır ve berekete, güç işlerin kolaylaşmasına, bol rızıka ve ferahlıkla duanın kabul edilmesine yorumlanır....

Rüyada firavun, din düşmanıdır. Bir kimsenin rüyada firavunu iyi halde görmesi, —kötü halde görülmesiyle imarın ve kavminin iyiliğine delâlet ettiği...