Harf Harf Arayın

Fıskiye

115

Rüyada fıskiye görmek, insanın günah işlemekten sakındığı şeye delâlet eder. Fıskiyede bereket olduğu söylenirse o meşakkattir. Bazan fıskiye güzel bir kadına delâlet eder. Eğer fıskiyede su varsa o kadın zengindir. Eğer fıskiyenin etrafında mülk ve akar su varsa, o kadın mallı, hizmetçi ve evlâd sahibi bir kadındır.

Bazan da fıskiye ev sahibinin ev halkından ihtiyaçlarını gidermeye kabiliyetli olan kimseye delâlet eder. Veya rüya sahibinin köle, ve hizmetçilerde, bilgisine, rütbesine veya torun ve evlâdına delâlet eder. Eğer fıskiyede su yoksa o kadın fakir, tembel, faydasız ve çocuk doğurmaz bir kadındır. Bazan da fıskiye günah işlemeye ve o yerde oturanlarda meydana gelecek üzüntü, keder ve şiddete delâlet eder.


Rüyada görülen fıskiye, kişiye hem zevk veren, hem de sıkıntı çektiren eşi çağrıştırır. Bazen da ferahlık ve zenginlik olarak tanımlanır. Ayrıca, sıkıntı çekmeye, ya da yeni bir çevre edinmeye yorumlanır. Bazen, kıtlık veya evliliği işaret eder. Bazen da, kişinin günahtan sakındığı şeye işaret sayılır.

Bir kimse rüyada fıskiye görse, rüya sahibinin zorlu bir sıkıntıdan sonra rahat bir yaşam süreceğine işaret sayılır. Bazen da fıskiye güzel bir kadın olarak da yorumlanır.

Rüyada evinde veya bahçesinde güçlü, suyu bol akan bir fıskiye görse, o kimsenin evinde bereketin artacağına, ailesiyle birlikte mutlu bir yaşam süreceğine işarettir. Rüyada görülen fıskiyenin suyunun azalması veya kuruması derecesine göre sıkıntıya hükmedilir. Fıskiyenin tamamen kuruması, ise o evde bir cenazenin çıkacağına uyarı sayılır.

Bazen da fıskiye ev sahibinin veya ile fertlerinin gereksinimlerini gidereceğine işaret sayılır. Kimi zamanda rüyada görülen fıskiye, ailenin çocukları veya hizmetçilerinden biri olarak da yorumlanır. Yada duruma göre, o yerde oturanlar da meydana gelecek üzüntü, keder ve acıya işaret eder. Bu yorum yukarıda belirtildiği gibi akan suyun azlığına, fazlalığına, berraklığına, bulanıklığına bakılarak hüküm verilir. Kimi yorumcular fıskiyenin güzel bir kadın olarak yorumladıklarını belirtmiştik. Suyu bol akan fıskiye zengin bir kadını işaret eder. Suyu az veya kurumuş bir fıskiye ise fakir yada kısır bir kadını çağrıştırır. Bazı durumlar da bu yorum erkekler için de yapılır.

Bir kimse fıskiyeden avucuyla su içtiğini görse, rüya sahibi bekârsa evleneceğine işarettir. Evli bir kimsenin aynı rüyayı görmesi ise, o kişinin dinine bağlı, çevresinde sevilen bir kimse olduğunu gösterir. Eğer bahçesine fıskiye kurduğunu veya fıskiyenin altında serinlediğini görürse, rüya sahibinin büyük bir günah işlediğini, bunun içinde tevbe etmesi için bir uyan sayılır. Rüyada fıskiye aldığını görmek, o kişinin ailenin bütün sorumluluğunu üzerine alacağına hükmedilir. Genel olarak, su akan fıskiye görmek hayra, susuz fıskiye görmek ise, tersine yorumlanır.

Bu sureyi rüyasında okuduğunu veya okunduğunu duyan kimsenin doğru yola çağıran bir vaiz olacağına hükmedilir. Söylediği her söz nisbetince sevab...

Rüyada tandır ya da fırın kızdırdığını gören, malında ticaret, nefsinde menfaata nail olur. Melikin evinde tandır görse ve o melikin...

Rüyada görülen fil, heybetli, kalbi katı, mühim işleri yüklenen ve harp sanatına vakıf Arap olmayan bir meliktir. Rüyada fil’e bindiğini...

Rüyada okunan veya dinlenen Fatiha suresi, hayır ve berekete, güç işlerin kolaylaşmasına, bol rızıka ve ferahlıkla duanın kabul edilmesine yorumlanır....

Rüyada görülen fırın, ev sahibine veya ev sahibinin çoluk ve çocuğunun işlerini yürüten hizmetçisine delâlet eder. Bazan fırın, evin malını...

Rüyada firavun, din düşmanıdır. Bir kimsenin rüyada firavunu iyi halde görmesi, —kötü halde görülmesiyle imarın ve kavminin iyiliğine delâlet ettiği...