Harf Harf Arayın

Gerdanlık

83

Rüyada bir kimsenin boynunda gerdanlık görmesi, o kimsenin cimri olduğuna delâlet eder. Gerdanlık hanımın kocasına yapacağı iyilikle ona devamlı saygı göstermesine ve kocasının malından hanımın elinde bulunacak mala delâlet eder.

Kadın için gerdanlık görmek, onun kocasıdır. Eğer gerdanlık gümüşten, geniş ve kuvvetli olursa kocasının mert, yumuşak ve zengin bir kimse olduğuna; eğer gerdanlık zayıf olursa, kocasının yaramaz olduğuna, demirden olursa, kocasının kuvvetli olduğuna delâlet eder. Gerdanlığın ortasında ağaç parçası varsa o, kadının kocasının münafık birisi olduğuna delâlet eder.

Padişahın adamlarından olan bir kimseye rüyada padişahın beyaz veya yeşil kaftan vermesi ve boynuna gerdanlık takması, o kimsenin sebebini bilmediği bir taraftan erişeceği zafer ve büyüklüğe delâlet eder. Eğer bu rüyayı gören tüccar ise, yapacağı ticarete, kavuşacağı devlet isim ve şöhrete; esnaf ise, nail olacağı şöhret ve rütbeye delâlet eder.

Rüyada gerdanlığının sıkı ve dar olduğunu gören kimsenin, dinî bilgilerde cimri olduğundan kendisinden hiç bir kimsenin faydalanamadığına delâlet eder. Rüyayı gören âlim ise, ilmini gizlediğine, sultan, vali ve hâkim ise, hükmünde cimrilik yaptığına delâlet eder.

Rüyada satın aldığı cariyenin boynunda gümüş gerdanlık bulunduğunu gören kimse, bir ticaret yapar ve o ticaretinden, fayda, kâr, kuvvet ve kudrete erişir ve o kazançtan bir kadın yahut bir cariye satın alarak ondan istifade eder. Bazı tâbirciler, gerdanlık neden olursa olsun, dinde olan bozukluğa delâlet eder, dediler

Gerdanlık takınmak, cimriliğe delâlet eder. Bazan da gerdanlık takınmak mülk’e, çocuğa kavuşmağa ve emanete delâlet eder.

Rüyada üzerinde altın, gümüş, demir, pirinç veya kalaydan gerdanlık olduğunu gören kimse, dinini tahrif etmek için çalışır veya yanında bulunan emaneti kaybeder.

Rüyada gerdanlık görmek, kadınlar için güzellik ve bezektir.

Bir kimse rüyada kendisinde altın, inci ve yakuttan bir gerdanlık olduğunu görse, Müslümanların işi ile ilgili bir vazife verilir. Veya emaneti kabul eder.

Gerdanlık erkek kimse için güzel bir kadınla evlenmeye delâlet eder. Eğer gerdan ile beraber gümüşten bir boyun bağı da olursa, gerdanlıkta bulunan yakut ve mücevher kadının güzelliğine delâlet eder. Eğer gerdanlık gümüş ve mücevherden olursa, mal ve refahla beraber devlete; demirden olursa, kuvvetle beraber memuriyete delâlet eder.

Kadınlar için gerdanlık, kocasının kendisine emanet ettiği maldır» Hâmile kadın için gerdanlık — her neden olursa olsun — Arapçası müzekker bir kelime ise, çocuğun erkek olmasına, eğer müennesise, kız olmasına delâlet eder. Eğer gerdanlık çözülse veya kırılsa, gerdanlık kendisine nisbet edilen vali, vazifesinden alınır.

Kadın için kırmızı gerdanlık, kırmızı renkli peçeye ve baş örtüsüne delâlet eder. Evli kadın için gerdanlık çocuğa, bekâr kadın için de kocaya delâlet eder.

Rüyada üzerinde birtakım gerdanlıkların bulunduğunu ve onları taşımakta güçlük çektiğini gören kimse, ilmi ile amel ve icabını yerine getirmekten usanır.

Bir kadın rüyada kendi üzerinde bir gerdanlık olduğunu ve o gerdanlıkta iyi veya kötü bir şey meydana geldiğini görse, meydana gelen şeyin tâbiri, onun kocasına veya kendisinin işlerini görüp gözeten bir kimsesine ya da üzerine aldığı emanete aittir.


Rüyada görülen gerdanlık, bazı rüyalarda görüldüğü gibi çeşitli yorumları çağrıştırır. Evli bir kadın için görülen gerdanlık eşini, erkek için ise bulunduğu görevi simgeler. Bekâr genç bir kimsenin gerdanlık görmesi evliliğe işaret eder. Gerdanlık, kimi zamanda güzelliği, mutluluğu, üzüntüyü tanımlar. Ayrıca, zenginliğin, kötülüğün ya da ayrılığın işareti sayılır.

Bir kimse rüyada boynunda bir gerdanlık olduğunu görse, rüya sahibinin yakınlarından bir emanet alacağına işaret eder. Şayet gördüğü gerdanlık kıymetli taşlarla bezenmişse alacağı emanetin değeri de o ölçüde değerli olacaktır. Rüyada bir kimse takacağı gerdanlığın bir bölümünün altın olduğunu görse, o kişinin hacca gideceğine hükmedilir. Eğer tamamı altından ise görülen gerdanlık rüya sahibinin yüksek bir göreve getirileceğine işaret sayılır.

Bir kadının rüyada gerdanlık görmesi, o kişinin eşinin kendisine emanet ettiği maldır. Gebe bir kadının rüyada gerdanlık görmesi ise, rüya sahibinin erkek çocuğu doğuracağına yorumlanır. Evli olmayan bir kadının gerdanlık görmesi ise, evliliğe işaret eder.

Bekâr bir erkeğin rüyada gerdanlık görmesi, o kişinin kısmetinin açılacağına ve yakın zamanda evleneceğine işaret sayılır. Şayet rüyada gerdanlığın sıkı ve dar olduğunu görürse, rüyayı gören kişinin cimri olduğuna hükmedilir. Eğer sıkı ve dar bir gerdanlığı tanıdığın boynunda görse, o kişinin cimri ve tamahkâr olduğuna işaret sayılır.

Rüyada evli bir kadının gördüğü gerdanlık gümüşten ve sağlam ise, eşinin mert, yumuşak ve zengin olduğuna hükmedilir. Şayet gerdanlık zayıf, kopacak bir vaziyette ise, eşinin yaramaz bir kişi olduğuna işaret sayılır.

Bir kimse rüyada kendi boynunda bir gerdanlık olduğunu ve o gerdanlığın boynunda iken koptuğunu görse, o kişinin eşi tarafından aldatılacağına yorumlanır. Eğer birden fazla gerdanlığın boynunda olduğunu görürse, o kişinin gelecekte büyük sorumluluk yükleneceği ve bunların üstesinden geleceğine hükmedilir.

Bazende rüyada görülen gerdanlık kadınlar için güzellik ve süsü çağrıştırır. Kimi zaman da, hanımın eşine yapacağı iyiliklere ona saygı göstermesine ve eşinin malını iyi idare etmesine işaret sayılır.

Rüyada, çalgı, tanbur ve zurna gibi oyun âletleri bulunan bir yerde güveyi görmek, o yerde bir şahsın öleceğine delâlet eder....

Rüyada gökten veya göğün bir taralından inen şeyin benzeri ve halkın bir müdahalesi olmadan Allah (C.C.) tarafından gelir. Şöyle ki,...

Rüyada göğsünü geniş ve güzel görmek, kâfirin Müslüman olmasına, asî kimsenin tevbe etmesiçe, itaat ve ibadet için göğsün genişlemesine, bazan...

Rüyada görülen göbek rüya sahibinin anasına babasına veya kendisinin geçindiği kazancına ya da taahhüt ettiği san’atına delâlet eder. Bazan da...

Rüyada görülen güvey, verilen önemli bir kararın atılacak ilk adımını çağrıştırır. Bazı yorumcular, güveyi değişim olarak işaret eder. Kimi zaman...

Rüyada görülen gazete haber olarak yorumlanır. Bazen da aydın, bilgili herkes tarafından saygı gören bir kimseyi de çağrıştırır. Çoğunlukla da...