Harf Harf Arayın

Göbek

93

Rüyada görülen göbek rüya sahibinin anasına babasına veya kendisinin geçindiği kazancına ya da taahhüt ettiği san’atına delâlet eder. Bazan da göbek görmek, görenin hanımına veya cariyesine ya da kapalı olan cüzdanına delâlet eder.

Bir kimse rüyada göbeğinde çirkin bir şey meydana geldiğini görse, o kötülük yukarda da zikrettiğimiz gibi rüya sahibinin anasına veya babasına, yahut çocuğuna ya da malına ait olur. Hasta olan bir kimse rüyada göbeğinin açıldığını görse, o şahsın öleceğine delâlet eder.

Rüyada kendi eliyle göbeğini açtığını gören kimse, harcamak üzere arpa ve buğday koyduğu anbarını veya mahzenini ya da cüzdanını açar. Bazan da göbek sevince ve gizli şeylere delâlet eder. Rüyada iki göbeği olduğunu gören şahıs, iki cariyeye nâil olur.

Göbek kişinin zevce ve cariyelerden sevdiği ve arzu ettiğidir. Bundan dolayı bir kimse göbeğinde çirkinlik veya güzellik ya da fena bir hal bulunduğunu görse, onun hanımı ve cariyesinin güzellik veya çirkinliğidir.

Rüyada göbeğinde ağrı bulunduğunu gören kimsenin, annesini veya babasını kaybetmesine delâlet eder. Veya anne ve babasının bulunduğu şehirden uzak düşer. Gurbette bulunan bir kimse bu rüyayı görse, o kimsenin bulunduğu şehirden kendi şehrine geri dönmesine delâlet eder.


Rüyada görülen göbek, rüya sahibinin kişilerle olan bağını simgeler. Bazen da anayı babayı çağrıştırır. Kimi zamanda eşi, kardeşi, akrabayı yada arkadaşı işaret eder. Ayrıca, bir günaha veya bir suça ortak olunacağına yorumlanır.

Bir kimse rüyada kendi göbeğinin büyüdüğünü görse, o kişinin servetinin artacağına, yakınlarıyla huzur dolu bir ömür süreceğine işaret eder. Şayet göbeğinin küçüldüğünü görse, rüya aksine yorumlanır. Eğer başka birisinin göbeğini görse ve kimin göbeği olduğunu tanımıyorsa rüya sahibinin yeni bir çevreye gireceğini ve bu çevrede çok samimi bir arkadaş edineceğine hükmedilir.

Rüyada göbeğinin ağrıdığını görmek, rüya sahibinin annesini veya babasını üzdüğüne yorumlanır. Eğer tanımadığı bir kimse kendisine göbeğinin ağrıdığından şikayet ettiğini görürse, rüyayı görenin ailesinden birinin hastalanacağına yorumlanır.

Bir kimse rüyada kendi eliyle göbeğini yardığını görse, o kişinin yoksullara yardım edip hayır dualarını alacağına işaret sayılır. Bazen da rüyada göbek görmek rüya sahibi bekâr ise evleneceğine işaret eder. Yada arzuladığı veya beklediği kimseye kavuşacağına hükmedilr.

Rüyada, göbeğinden çirkin bir urun çıktığını görmek, rüya sahibinin zararlı bir kimseyle işbirliği yapacağına uyandır. Yada ailesinden uzak kalacağına yorumlanır.

Hasta bir kimsenin göbeğinin ağrıdığını görmesi, rüya sahibinin ailesinden birinin gurbete çıkacağına ve bir daha da dönmeyeceğine yorumlanır. Bazen da rüyada göbek görmek sevinci veya gizli bir sim çağrıştırır.

Rüyada bir kimsenin boynunda gerdanlık görmesi, o kimsenin cimri olduğuna delâlet eder. Gerdanlık hanımın kocasına yapacağı iyilikle ona devamlı saygı...

Rüyada, çalgı, tanbur ve zurna gibi oyun âletleri bulunan bir yerde güveyi görmek, o yerde bir şahsın öleceğine delâlet eder....

Rüyada gökten veya göğün bir taralından inen şeyin benzeri ve halkın bir müdahalesi olmadan Allah (C.C.) tarafından gelir. Şöyle ki,...

Rüyada göğsünü geniş ve güzel görmek, kâfirin Müslüman olmasına, asî kimsenin tevbe etmesiçe, itaat ve ibadet için göğsün genişlemesine, bazan...

Rüyada görülen güvey, verilen önemli bir kararın atılacak ilk adımını çağrıştırır. Bazı yorumcular, güveyi değişim olarak işaret eder. Kimi zaman...

Rüyada görülen gazete haber olarak yorumlanır. Bazen da aydın, bilgili herkes tarafından saygı gören bir kimseyi de çağrıştırır. Çoğunlukla da...