Harf Harf Arayın

Göğüs

81

Rüyada göğsünü geniş ve güzel görmek, kâfirin Müslüman olmasına, asî kimsenin tevbe etmesiçe, itaat ve ibadet için göğsün genişlemesine, bazan bu rüya, güç ve müşkil şeyleri kolaylaştırmaya delâlet eder.

Bir kimse rüyada sevgilisinin göğsünde olduğunu görse, o kimsenin göğsünden şikâyet ettiğine delâlet eder. Eğer o kimse hasta ise şikâyette bulunduğu hastalığından kurtulmasına delâlet, eder. Bazan da göğsün güzelliği, başkasını kendisine tercih etmeye delâlet eder.

Rüyada göğsü üzerine bükülmek, nifaka delâlet eder. Bazan göğüs ilim yahut mal veya hidayet ya da sapıklıktan kişinin sinesinde sakladığı şeye delâlet eder.

Göğüs, misafiri veya zevceye yahut büyük kimselerin toplanacakları bir rütbeye delâlet eder.

Rüyada görülen göğüs darlığı, sapıklıktır. Zimmi olan bir kimse göğsünün dar olduğunu görse, malda zarara uğrar. Bazı tabirciler, insanın göğsünün genişliği cömertliğe, darlığı da, cimriliğe delâlet eder, dediler.

Rüyada göğsünün taş olduğunu gören kimsenin kalbi katılaşır. Göğüs genişliği, zulme de delâlet eder.

Göğüs, üzüntü, keder ve ferahlık evidir. Bundan dolayı bir kimse göğsünün geniş olduğunu görse, sevince erer. Göğsünün dar olduğunu gören kimseye, üzüntü, keder ve sıkıntı erişir.

Bazı tabirciler göğsün genişliği, İslâma, darlığı da, isyana delâlet eder, dediler. Kâhin olan bir kimse rüyada göğsünün geniş ve ferah olduğunu görse, Müslüman olur. Ticaretinden kazanç sağlar.

Rüyada göğsünde ağrı ve acı bulunduğunu gören kimse, bir günah işler ve bu günahtan dolayı da azap olunur. Bazı tâbirciler, o kimse malını israf ederek Allah (C.C.)’ın rızası olmayan yerlere sarfeder ve bundan dolayı da azaba uğrar, dediler.

Rüyada göğsünde gizli bir şey taşıdığım ve onu ifşa edemediğini gören kimse, bekârsa evlenir veya o kimse birisine âşık olarak rezil olur.

Rüyada görülen göğüs, yuvayı çağrıştırır. Aynca misafire, eşe veya zenginliğe işaret sayılır. Bazen cimriliği, sevinci ya da üzüntüyü simgeler. Bazen da acıyı, ilimi, veya saklanan sırları tanımlar. Kimi zaman da cömertliği, imanı, veya ölümü işaret eder.

Bir kimse rüyada göğsünde ağrı bulunduğunu görse, rüya sahibinin bir günah işlediğine ve bu günahtan dolayı çok acı çekeceğine işaret eder. Eğer göğsünde bulunan iğrenç bir şeyi alıp attığını görürse, o kişinin huy edindiği kötü davranışlarını bırakacağına yorumlanır.

Rüyada bekâr bir kimse göğsünde gizli bir şey taşıdığını ve onu açığa vuramadığını görse, rüya sahibinin evleneceğine işarettir. Yada, birisine aşık olur ama, aşkını söyleyemez ve üzüntüden hastalanır.

Bir kimse rüyada göğsünün taşlaştığını görse, o kişinin yüreğinin katı olduğuna hükmedilir. Rüyada görülen göğüs genişliği cömertliği, darlığı da cimriliği çağrıştırır. Bazen da rüyada görülen göğüs, üzüntü, keder, sevinç ve ferahlık evi olarak yorumlanır.

Rüyada bir kimse göğsünün sadece bağrının üstünde ince kıllar görse rüya sahibinin cömert ve soylu olduğuna işaret eder. Şayet göğsünün her tarafı kıllarla kaplıysa, rüyayı görenin kahraman, güçlü ve kuvvetli olduğuna hükmedilir.

Bir kimse rüyada sevgilisinin göğsünde olduğunu görse, rüya sahibinin sevda acısı çekeceğine yorumlanır. Sevdalı bir kimsenin bu rüyayı görmesi ise, o kişinin sevdiğine kavuşacağına işaret sayılır. Bazen da görülen bu rüya tersine yorumlanır.

Bazı yorumcular da, Rüyada göğsü üzerine bükülmek iki yüzlülüğü çağrıştırır. demişlerdir. Bazen da ilim yahut mal veya sapıklıktan kişinin sinesinde sakladığı sır olarak yorumlanır.

Kısacası göğüs kişinin iman tahtasıdır. Günah ve sevap sineden çıkar. Bu nedenle göğüste görülen iyi veya fena şeylerin bu simgelere dayanılarak yorum yapılmalıdır. Kötülük, başkaldırı, sevgi ve inanç da bu ölçülere göre değerlendirilmelidir.

Rüyada bir kimsenin boynunda gerdanlık görmesi, o kimsenin cimri olduğuna delâlet eder. Gerdanlık hanımın kocasına yapacağı iyilikle ona devamlı saygı...

Rüyada, çalgı, tanbur ve zurna gibi oyun âletleri bulunan bir yerde güveyi görmek, o yerde bir şahsın öleceğine delâlet eder....

Rüyada gökten veya göğün bir taralından inen şeyin benzeri ve halkın bir müdahalesi olmadan Allah (C.C.) tarafından gelir. Şöyle ki,...

Rüyada görülen göbek rüya sahibinin anasına babasına veya kendisinin geçindiği kazancına ya da taahhüt ettiği san’atına delâlet eder. Bazan da...

Rüyada görülen güvey, verilen önemli bir kararın atılacak ilk adımını çağrıştırır. Bazı yorumcular, güveyi değişim olarak işaret eder. Kimi zaman...

Rüyada görülen gazete haber olarak yorumlanır. Bazen da aydın, bilgili herkes tarafından saygı gören bir kimseyi de çağrıştırır. Çoğunlukla da...