Harf Harf Arayın

Güvey

53

Rüyada görülen güvey, verilen önemli bir kararın atılacak ilk adımını çağrıştırır. Bazı yorumcular, güveyi değişim olarak işaret eder. Kimi zaman da kıskançlığı simgeler. Ayrıca korkulacak bir haberin geleceğinin işareti sayılır.

Bir kimse kendini rüyada güvey olarak görse, rüya sahibinin yeni bir işe atılacağına işaret eder. Bir genç kızın güvey görmesi ise, rüyayı görenin bir gençle tanışacağına veya sevdiği varsa, sevdiğiyle evleneceğine hükmedilir.

Rüyada güveyle birlikte yemek yediğini görmek ise, rüya sahibinin hiç ummadığı bir yerden yüksek ücretle bir iş önerisi alacağına işaret sayılır.

Rüyada bir kimsenin boynunda gerdanlık görmesi, o kimsenin cimri olduğuna delâlet eder. Gerdanlık hanımın kocasına yapacağı iyilikle ona devamlı saygı...

Rüyada, çalgı, tanbur ve zurna gibi oyun âletleri bulunan bir yerde güveyi görmek, o yerde bir şahsın öleceğine delâlet eder....

Rüyada gökten veya göğün bir taralından inen şeyin benzeri ve halkın bir müdahalesi olmadan Allah (C.C.) tarafından gelir. Şöyle ki,...

Rüyada göğsünü geniş ve güzel görmek, kâfirin Müslüman olmasına, asî kimsenin tevbe etmesiçe, itaat ve ibadet için göğsün genişlemesine, bazan...

Rüyada görülen göbek rüya sahibinin anasına babasına veya kendisinin geçindiği kazancına ya da taahhüt ettiği san’atına delâlet eder. Bazan da...

Rüyada görülen gazete haber olarak yorumlanır. Bazen da aydın, bilgili herkes tarafından saygı gören bir kimseyi de çağrıştırır. Çoğunlukla da...