Harf Harf Arayın

Hurma

126

Rüyada görülen hurma, gören için yağmurdur. Hurma yediğini görmek, sırf kendisi için olup başkasının hissesi bulunmayan rızıktır.

Bazan hurma yemek, Kur’an okumağa ve dinine fayda verecek bir şeyle tabir edilir.

Defnedilmiş hurma, biriktirilmiş maldır. Defnedilmiş hurma kabuğunun tabiri de böyledir.

Dağılmış ve saçılmış hurma, devamlı olmayan paradır.

Hurmanın kötü ve bozuğunu yediğini gören kimse, ehl-i zimmetten olur.

Rüyada kendisine hurma getirildiğini görse, makam ve rütbe sahibi kimseler tarafından eline mal geçeceğine delâlet eder.

Rüyada kile ve ölçek ile görülen hurma, ganimettir.

Mevsiminde bir hurma ağacından hurma devşirdiğini gören kimse, neşeli, zengin, şerefli, hayır ve bereketi çok ve hiddetli bir kadınla evlenir. Yahut zahmetsiz olarak insanların şereflilerinden eline mal geçer. Bazan da rüyayı gören ilim sahibi olur.

Devşirdiği hurma mevsiminde değilse, o kimse bir ilim öğrenir Fakat o ilimle amel etmez.

Kuru bir hurma ağacından üzerine hurma düştüğünü gören kimse, münafık bir kimseden ilim öğrenir. Üzerine hurma düşüren kimse sıkıntı ve kederli ise Hz. Meryem (A.S.)’ın kıssasında «Hurma ağacını kendine doğru silk, üstüne derilmiş taze hurma dökülecektir.» (Sûre-i Meryem, âyet 25.) buyurulduğuna binaen sıkıntı ve kederden halâs olur.

Bir kadın rüyada kendisini katran ile hurma yiyor görse, kocasından miras alır. Halbuki kendisi gizli olarak kocasından boş, aldığı miras da, haramdır. Bu rüyayı erkek görse onun da hanımı kendisinden gizlice boştur.

Bir kimse hurma alıp içerisinden çekirdeğini çıkardığını görse, o kimsenin bir çocuğu olur.

Bir kimse hurma ağacından siyah bir üzüm kopardığını görse, kendi hanımı bir siyah köleden bir çocuk doğurur.,

Hurma, helâl ve güzel rızıkla da tabir edilir.

Bir kimse güzel bir hurma yediğini görse, iyi bir söz işitir ve büyük menfaata nail olur.

Hurma gömdüğünü gören kimse, hâzineden yahut yetim malından mala sahip olur. Yahut mal biriktirir ve o malı gizler.

Sultanın kapısında mevsimsiz kırk tane hurma yediğini gören kimseye kırk tane kamçı vurulur. Mevsiminde bu kırk hurmayı yediğini gören ise, kırkbin dirhem gümüşe sahip olur.

Bir kimse hurma dikenlerinin hınzırların karnından döküldüğünü ve kendisinin de bu dikenleri toplayıp evine götürdüğünü görse, kâfirlerden ganimet malına nail olur.

Bir kimse bir hurmayı emip başkasına verdiği ve alanın da emdiğini görmesi, kendisinin diğer kimseye bilinen cüz’i bir şeyde ortak olmasıdır.

Rüyada, hurma yediğini gören, imanın tatlılığını bulur. Hurmayı yarıp çekirdeğini çıkaran kimsenin bir çocuğu olur.


Rüyada görülen hurma, sevindirici bir haberi çağrıştırır. Bazen babasının sözünden çıkmayan evlâda işaret eder. Ayrıca, bekeretli bir yıla, akrabadan saygılı bir kimseye işaret sayılır. Kimi zaman geçici bir sıkıntıya yorumlanır. Bekâr bir kimse için bazen evliliği simgeler.

Bir kimse rüyada hurma yediğini görse, rüya sahibini hayırlı bir kimseden tatlı söz işiteceğine ve bu kişiden büyük yardım göreceğine işaret eder. Rüyada tanınan bir yerde hurma bahçesi görmek, rüya sahibinin şerefli bir mevkiye erişeceğine hükmedilir. Şayet gördüğü hurma bahçesi tanınmayan bir yerde ise, görülen rüya aksine yorumlanır.

Rüyada bir kimse hurma alıp içinden çekirdeğini çıkardığını görse, rüya sahibinin bir çocuğu olacağına işarettir. Bekâr bir kimsenin aynı rüyayı görmesi, o kişinin evinden ayrılıp uzun bir yolculuğa çıkacağına hükmedilir.

Bir kadın rüyada hurma yediğini görse, o kimsenin bir erkek den miras kalacağına yorumlanır. Evli bir kimse hurma ağacından üzüm kopardığını görse, o kişinin eşinin zina yapacağına hükmedilir. Rüyada hurma gömdüğünü görmek ise, rüyayı görenin eşinden malını ve parasını sakladığına işaret sayılır. Bir kimse rüyada bahçesinde hurma ağacı görse, o kimsenin soylu bir kimse ile yakın bir dostluk kuracağına işarettir. Eğer bu ağacın kuruduğunu görürse, o kişinin eşinden ayrılacağına yorumlanır. Şayet tekrar yeşillendiğini görse, ev halkından birinin hastalanacağına işaret eder.

Bir kimse rüyada hurma ağacının dal budak saldığını görürse, o kişinin çoluk çocuğunun artacağına işarettir. Rüyada hurma ağacının kesildiğini görmek ise, şerefli bir kişinin öleceğine hükmedilir. Rüyada Hurma ağacı diktiğini görmek, rüya sahibinin şeref kazanacağına işaret sayılır. O kişinin cömert ve iyi yürekli olduğuna işaret eder.

Bir kimse rüyada hurma ağacından düştüğünü görse, rüyayı görenin arzularına kavuşamayacağına işaret sayılır. Eğer kasırgadan dolayı bir çok hurma ağacının devrildiğini görürse o yörede salgın bir hastalığın başlayacağına yorumlanır.

Rüyada, mevsiminde bir hurma ağacından hurma devşirdiğini görmek, o kişinin zengin, hayırlı, şerefli fakat asabi biriyle evleneceğine işaret sayılır. Şayet rüya sahibi evliyse, o kimse kendini ilme verir. Bir kimse rüyada üzerine hurma ağacından hurma düştüğünü görse, rüyayı görenin tüm sıkıntılarından kurtulup esenliğe erişeceğine işarettir. Rüyada görülen hurma kimi zaman da helâl ve güzel rızk olarak yorumlanır.

Rüyada Hud (A.S.)’ı gören kimse üzerine, cahil ve rezil bir kavim musallat olur. Sonra onlara galip gelir.. «Hûd’ü de, nihaiyyetindeki...

Rüyada hayvanlara mahsus yem görmek, rızka, mala ve menfaata delâlet eder.

Rüyada görülen hoşaf, sıcak bakışlı güler yüzlü yaşlı bir adamı işaret eder. Ayrıca hoşaf içmek rahatlığa yorumlanır. Bazen da sağlığa,...

Rüyada görülen hükümdar parayı simgeler. Ayrıca, şan ve şeref olarak tanımlanır. Kimi zaman, sevinç ya da üzüntüyü çağrıştırır. Bazen da...

Rüyada yolculukta bir kimsenin dönmesi, şiddetten sonra ferahlığa, hastalığından kurtulup iyileşmeye ve insanın önceki haline dönmesine delâlet eder. Eğer onun...

Rüyada bir yerde bir yitik bulup kaldırmak, görenin köle ve cariyeden kazanacağı nefis şeylere ve tabiatına uygun şeye veya mübarek...