Harf Harf Arayın

İnmek

54

Rüyada, yüksek bir yerden aşağıya inmek, insanın, rütbe, hanım, din ve itikad gibi bulunduğu hallerden ayrılmasına delâlet eder. Küçük bir tepeden, bindiği bir şeyden veya yüksek bir yerden indiğini görse, indiği yerin miktar ve kıymetine göre, arzu ve isteğinin güçleşmesine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada dağdan aşağıya indiğini görmesi, güzeldir. Bazan yüksekten aşağı inmek «Biz de (kimimiz kimimize düşman olarak inin) demiştik» (Sure-i Bakara, âyet 36.) mealindeki âyet işaretince zelil ve perişan olmağa delâlet eder. Bazı tâbirciler de, bu rüya dinde önder olmakla beraber dünya nimetlerine nâil olmaya delâlet eder, dediler.

Rüyada dağdan aşağıya indiğini gören kimse, üzüntüden kurtarır. Bazı tâbirciler ise, bu rüya işlerin bozulmasına ve isteklerin mümkün olmamasına delâlet eder, dediler.

Rüyada yüksek bir yerden veya dam yahut köşkten aşağı indiğini gören kimse bulunduğu halden döner.

Bir kimse rüyada, eski bir merdivenden aşağı indiğini görse, o kimsenin ticaretinde düşüklük meydana gelir, artık kâr edemez. Üzerinde bulunduğu zaman merdiven kırılsa, düşmanı ona galip gelir.


Rüyada görülen inmek ayrılmayı çağrıştırır. Kimi zaman da arzu ve isteğin çoğalacağına işaret sayılır. Bazen ise, işlerin bozulmasına ya da isteklerin olmamasına yorumlanır. Ayrıca üzüntü veya kederden kurtulmayı işaret eder. Bazen da zelil ve perişan olmayı tanımlar.

Evli Bir kimse rüyada yüksek Bir yerden indiğini görse, rüya sahibinin eşinden ayrılacağına işaret sayılır. Mevki sahibi Bir kimsenin aynı rüyayı görmesi, o kişinin bulunduğu mevkiden ayrılacağına hükmedilir. Tüccarın yüksek Bir yerden aşağıya indiğini görmesi ise, iflasına işaret eder.

Bir kimsenin dağdan aşağıya indiğini görmesi hayra yorumlanır. Şayet küçük Bir tepeden indiğini görse, indiği yerin nisbeti oranında zarar göreceğine yorumlanır.

Bir kimse rüyada ağaçtan yavaş yavaş indiğini görse rüya sahibinin sıkıntıları varsa, ferahlayacağına işaret sayılır. Şayet Bir damdan aşağıya indiğini görürse, o kişinin rızkının bollaşacağına hükmedilir. Fakat Bir kuyuya indiğini görse, rüya hayra yorumlanmaz. Oysa merdivenlerden inmek kavuşmak olarak tanımlanır

Rüyada görülen iğfal etmek, hayra yorumlanmaz. Aynı zamanda rüyayı görenin kandırılacağına işaret eder. Kimi yorumcular ise, rüyada iğfal etmek Bir...

Rüyada görülen iskemle, yatalak hasta Bir kimseyi çağrıştırır. Bazen yoksulluğa veya yalnızlığa işaret eder. Bazen da sıkıntı ve üzüntü olarak...

Bir kimse rüyada İsrafil (A.S.)’ın sur’a üflediğini ve bunu da ancak kendisinin işittiğini görse, vefat eder. O bölge halkının hepsinin...

Rüyada ilkbaharı görmek, gümüşe delâlet eder. Bazı tâbirciler ilkbaharı görmek ömrü uzun olmayan çocuğa yahut nikâhı devamlı olmayan hanıma, yahut...

Bir kimse bir hususta şahitlik yaptığını ve bir şeyi isbat ettiğini görse, o kimse hüccet ve delile nail olur. Bir...

Rüyada iş düşünmek, mertebesi yüksek bir insana delâlet eder.