Harf Harf Arayın

İsrafil (AS)

56

Bir kimse rüyada İsrafil (A.S.)’ın sur’a üflediğini ve bunu da ancak kendisinin işittiğini görse, vefat eder. O bölge halkının hepsinin sur’u işittiklerini zannetse, o bölgede ölüm çoğalır. Bazı tâbirciler, «zulümden sonra bölgede adaletin kaim olmasına ve zalimlerin helâk olmasına delâlet eder», demişlerdir.

Rüyada İsrafil (A.S.)’ı görmek, askeri silâhlandırmaya, hazırlamaya, meşakkatli yolculuğa, korkuya ve telâşa delâlet eder. Kaybolmuş bir şeyin bulunmasına, borcun ödenmesine, yaptığının karşılığını görmeye ve hâmile olan hanımın çocuk düşürmesine delâlet eder. İsrafil (A.S.)’ı görmek, harap bir yerin tamir edilmesine alâmettir.

Bazı tâbirciler, birinci sûr’u görmek veba hastalığına, ikinci sûr ise, hayata, taun ve vebanın kalkmasına işarettir, demişlerdir.

Rüyada görülen iğfal etmek, hayra yorumlanmaz. Aynı zamanda rüyayı görenin kandırılacağına işaret eder. Kimi yorumcular ise, rüyada iğfal etmek Bir...

Rüyada, yüksek bir yerden aşağıya inmek, insanın, rütbe, hanım, din ve itikad gibi bulunduğu hallerden ayrılmasına delâlet eder. Küçük bir...

Rüyada görülen iskemle, yatalak hasta Bir kimseyi çağrıştırır. Bazen yoksulluğa veya yalnızlığa işaret eder. Bazen da sıkıntı ve üzüntü olarak...

Rüyada ilkbaharı görmek, gümüşe delâlet eder. Bazı tâbirciler ilkbaharı görmek ömrü uzun olmayan çocuğa yahut nikâhı devamlı olmayan hanıma, yahut...

Bir kimse bir hususta şahitlik yaptığını ve bir şeyi isbat ettiğini görse, o kimse hüccet ve delile nail olur. Bir...

Rüyada iş düşünmek, mertebesi yüksek bir insana delâlet eder.