Harf Harf Arayın

Kavaf

84

Kadınların ayakkabılarını diken sanatkâr kimseyi görmek, nikâh kıyan, veya arsız ve namussuz kimseye delâlet eder. Erkek ayakkabısını yapan kimseyi görmek, köle ve cariyeden hizmetçiye ve yolculuklara delâlet eder.

«Zebrail» ve «Seramid» denilen ayakkabı dikicisini görmek de geçim ve para bolluğuna, nesil ve evlâda, hanıma ve bir şeyi istenilen şekilde yerli yerinde yapmaya delâlet eder. Bu rüya, bazan, din ve dünya işlerinde (rüya gören kimsenin eünden hâsıl olacak) hayr’a delâlettir.

Tanınmayan kavaf, mirasları adaletle taksim eden kimsedir, göncüyü görmek de böylece tabir edilir. Çünkü hayvanların derisi mirastır.

Pabuç yapıcısını görmek, kadınların işlerini süslemesi cihetiyle cariyelere delâlet eder. Çünkü pabuç kadmla tâbir edilir.


Rüyada görülen kavaf, arsız ve namussuz kimseye işaret eder. Ayrıca nikah kıyan bir adama da işaret sayılır. Kimi zaman sıkıntıya, üzüntüye ya da hastalığa yorumlanır. Kimi zaman ise, uzun bir yolculuk olarak tanımlanır. Bazen da düğüne, davete yahut misafirliğe işaret sayılır. Ayrıca rüyada görülen kavaf, diktiği ayakkabıların model ve renklerine göre de değişik olarak yorumları yapılır.

Bazı yorumcular, rüyada kavafı görmek, geçim ve para bolluğuna soy ve evlâda, hanıma ve bir şeyi istenilen şekilde yerli yerinde yapmaya işaret eder, diyerek işaret etmişlerdir.

Rüyada görülen kelebek, cehalet ve melikin hizmet ve siyasetleriyle tecrübe edilmemiş kimseye delâlet eder. Bazan kelebek görmek, dostluk ve sevgiye...

Rüyada görülen kemik, sadık, sözüne güvenilir bir dost olarak tanımlanır. Bazen da mal veya geçim olarak yorumlanır. Kimi zaman ise,...

Rüyada görülen kuşak, babaya veya erkek kardeşe yahut amcaya delâlet eder. Bir kimsenin rüyada beline kuşak bağladığını görmesi, o kimsenin...

Rüyada görülen kaval, gelecek olan haberin üzüntülü olacağına işaret eder. Bazen da, bilgisine baş vurulan alim bir kimse olarak yorumlanır....

Rüyada görülen kuyu, hileye ve birini aldatmaya delâlet eder. Bundan dolayı bir kimse rüyada bir adam için kuyu kazdığını görse...

Rüyada kar görmek, rızıklara ve menfaatlı şeylere ve soğuk algınlığı, hastalıklardan iyileşmeye delâlet eder. Özellikle rüyayı görenin, geçimi kardan olursa....