Harf Harf Arayın

Kelebek

116

Rüyada görülen kelebek, cehalet ve melikin hizmet ve siyasetleriyle tecrübe edilmemiş kimseye delâlet eder. Bazan kelebek görmek, dostluk ve sevgiye ve kendisini helâk edecek bir şeye atmasına delâlet eder.

Kelebek, ateşperestlere veya: «O gün insanlar yaygın (ve salgın) pervaneler gibi olacak.» (Sûre-î Karia, âyet 4.) meâlindeki âyeti işaretince, korku ve feryad etmeye delâlet eder.

Kelebek, sözü büyük, kendisi zayıf ve bayağı bir düşmana delâlet eder. Ziraatçıların kelebek görmesi, işsizlik, sıkıntı, şerli kimselerin ve kötü kadınların kendilerine uygun ve meyletmelerine delâlet eder.

Lâmba, kandil ve mumdan uzakta görülen kelebekler, hayırların sarfeden ve şerden çekinen kimselere veya kısa ömürlü evlâda delâlet eder. Bazan kelebek, ecelinin yaklaştığına ve amelinin nihayet bulmasına delâlet eder.

Kelebek, erkek ve kadınların birbirleıüyle yarış etmelerine ve resim sanatına düşkün olmalarına delâlet eder.


Rüyada görülen kelebek sevgilisi için ölümü dahi göze alan kara sevdalı bir aşığa işaret eder. Bazen da ecelin yaklaştığına yahut amelinin son bulacağına yorumlanır. Kimi zaman ise erkek kadın ilişkilerine yorumlanır.

Bir kimse rüyada kelebek tuttuğunu görse, rüya sahibinin ilk gördüğü bir güzele tutulacağına işaret eder. Eğer tuttuğu kelebeği elinden kaçırırsa, o kimsenin arzusuna erişemeyeceğine hükmedilir. Şayet tuttuğu kelebek sarı renkli ise, rüya sahibinin hastalanacağına yorumlanır.

Rüyada görülen kelebek bazen da, sözü büyük, kendisi zayıf ve bayağı bir düşman olarak tanımlanır. Lamba, kandil ve mumdan uzakta görülen kelebekler ise, kötülüklerden sakınan kimselere çağrışım yapar. Kimi zaman da, kısa ömürlü evlâd olarak da yorumlanır.

Tarımla uğraşanların rüyada kelebek görmesi iyiye yorumlanmaz. İşsizlik, sıkıntı, kıtlık veya kuraklık olacağına işaret sayılır.

Kadınların ayakkabılarını diken sanatkâr kimseyi görmek, nikâh kıyan, veya arsız ve namussuz kimseye delâlet eder. Erkek ayakkabısını yapan kimseyi görmek,...

Rüyada görülen kemik, sadık, sözüne güvenilir bir dost olarak tanımlanır. Bazen da mal veya geçim olarak yorumlanır. Kimi zaman ise,...

Rüyada görülen kuşak, babaya veya erkek kardeşe yahut amcaya delâlet eder. Bir kimsenin rüyada beline kuşak bağladığını görmesi, o kimsenin...

Rüyada görülen kaval, gelecek olan haberin üzüntülü olacağına işaret eder. Bazen da, bilgisine baş vurulan alim bir kimse olarak yorumlanır....

Rüyada görülen kuyu, hileye ve birini aldatmaya delâlet eder. Bundan dolayı bir kimse rüyada bir adam için kuyu kazdığını görse...

Rüyada kar görmek, rızıklara ve menfaatlı şeylere ve soğuk algınlığı, hastalıklardan iyileşmeye delâlet eder. Özellikle rüyayı görenin, geçimi kardan olursa....