Harf Harf Arayın

Mürekkep

54

Rüyada mürekkep görmek, imdad, şeref ve iyilikle yükselmeye delâlet eder. Bir kimsenin elbisesini rüyada diğer bir kimsenin mürekkeple bulaştırması, o kimsenin elbise sahibiyle uğraşmasına, sonra mağlûp olarak elbise sahibinin ona galip gelmesine delâlet eder. Bazan rüyada mürekkeple elbiseyi bulaştıran kimse, alaca hastalığına yakalanır. Bazan da mürekkepçiyi görmek, mihnet, zahmet ve yürek sıkıntısına delâlet eder.

Rüyada Müminun suresini baştan sona kadar okuyan, yahut okuyanı dinlemek, rüyayı görenin müminler arasında yüksek bir mevki kazanacağına işaret eder....

Rüyada melez at, izzet ve şerefe delâlet eder. Çünkü melez at büyük kişilerin bindikleri bir hayvandır. Bazan melez at görmek,...

Rüyasında mübarek Mümtehine suresini okuyan veya okuyandan dinleyen rüya sahibi, aşk ve sevgiye kapılarak, bu yüzden ölüme kadar sürükleneceğine hükmedilir....

Rüyada mübarek Maide suresini veya bu sureden bir kaç ayet okuduğunu gören kimse, dininde kuvvetli ve her isteğinin de Yüce...

Rüyada görülen mecûsi mezarlığı, içinde ölü varsa haram olan hâzineye, eğer içerisinde ölü yoksa, kötü bir eve yahut kendisine kötü...

Rüyada mürekkepçiyi görmek, yüksekliğe, rütbeye ihtiyaçları def etmeye, ilme ve fazilete delâlet eder.