Harf Harf Arayın

Nalın

52

Rüyada görülen nalın, bazı rüyalarda da görüldüğü gibi çeşitli çağrışımlar yapmaktadır. Bazen eşe, ortaklığa, dadıya yahut yolculuğa işaret sayılır. Bazen ise, asi ve günahkâr için tevbeye çağrışım yapar. Kimi zaman da, sırrını saklamak isteyen kimselerin sırlarının açıklanacağına hükmedilir.

Bir kimse rüyada nalın satın aldığını ve onunla yürüdüğünü görse, rüya sahibinin uzun bir yolculuk yapacağına işaret eder. Eğer yürümeyip evinde kaldığını görürse, o kimsenin bir hizmetçi alacağına hükmedilir. Şayet nalınlarının kayışının koptuğunu görürse, rüya sahibinin çıkacağı yolculuğu tamamlayama- dan geri döneceğine yorumlanır.

Rüyada görülen nalın, kimi zaman kadına çağrışım yapar. Bu durumda nalının rengi kadının durum ve karakterini de tanımlamış olur.

Rüyada görülen yeşil renkli nalın, kadının dinine ve eşine bağlı olduğuna işaret eder. Eğer görülen nalının rengi siyah olursa, tanımlanan kadının zengin olduğuna hükmedilir. Eğer sarı renkli nalın görünürse, o kadının hastalıklı olduğuna yorumlanır. Şayet nalının rengi kırmızı ise, kadının ateşli ve hırslı olduğuna işaret sayılır.

Bir kimse rüyada yamalı bir nalın giydiğini görse, rüya sahibinin diğer eşinden çocuğu olan bir kimse ile evleneceğine işaret eder. Rüyayı gören evli bir kimse ise, eşinin düşük yapacağına yorumlanır. Eğer ökçesiz bir nalın giydiğini görürse, doğacak çocuğun fazla uzun yaşamayacağına işaret sayılır.

Rüyada görülen nalın kimi zaman ise, türüne göre bir kadını tanımlar. Rüyada görülen nalınlar gümüşten olursa tanımlanan kadının saldırgan bir kimse olduğuna işaret sayılır. Eğer nalınlar ağaçtan ise, o kadının dedikoducu olduğuna hükmedilir. Nalınlar şayet sığır derisinden olursa siyah tenli bir kadına işarettir. Eğer rüyada görülen nalınlar at derisinden olursa tamımlanan kadının esmer tenli olduğuna yorumlanır. Yabani hayvan derisinden yapılmış bir nalın ise, o kadının zalim bir kimsenin eşi olduğuna işaret sayılır.

Bir kimse rüyada nalın ile yürürken bir tekinin ayağından çıktığını görürse, rüya sahibinin kardeşinden veya ortağından ayrılacağına hükmedilir. Eğer nalınlarının kayışının kesildiğini görürse, o kimsenin kefaletten kurtulacağına işaret sayılır. Şayet nalınlarla mahallede dolaştığını görse, rüya sahibinin karşı cinsle cinsel ilişkide bulunacağına yorumlanır.

Rüyada görülen nalıncı ustası, kimi zaman tevbe ve temizliğe çağrışım yapar. Bekâr bir kimse için ise, huysuz biri ile evlenmeye yorumlanır.

Bir kimse rüyada tek bir nalınla yürüdüğünü görse, rüya sahibinin eşinden veya ortağından ayrılacağına işaret sayılır. Eğer nalınlarım bir tamirciye verdiğini görürse, o kimsenin pezevenklik yapacağına hükmedilir. Şayet nalının suya düştüğünü ve kaybolduğunu görür ise, rüya sahibinin aile efradından birinin öleceğine işarettir.

Bir kimse rüyada kendisine kırık dökük bir nalın verildiğini görse, rüya sahibinin yaşh kimselerle cinsel ilişkide bulunacağına işaret sayılır. Eğer nalınının çalındığını veya başka bir kimsenin giyip gittiğini görürse, birisinin eşini aldatmaya çalışacağına yorumlanır. Şayet ayağından nalınlarını zorla çıkarıldığını veya kırıldığını görürse, rüya sahibinin eşiyle olan ilişkilerinin biteceğine işarettir.

Rüyada nane görmek, ölüm haberine delâlet eder. Diğer bakla ve sebzeler, üzüntü ve kedere delâlet eder. Çünkü bakla ve sebzelerde...

Rüyada Nil nehrinden su içtiğini gören kim se, içtiği suyun miktarı ve nisbetince altm elde eder. Rüyada Nil nehrini gören...

Rüyada nida etmek: (Sanki) onlar uzak bir yerden çağırılıyorlar.» (Sûre-i Fussilet, âyet 44.) meâlindeki âyet gereğince, onu duyan kimse için...

Rüyada neft yağı görmek, hayırsız, zina eden bir kadına delâlet eder. Bazı tâbirciler, neft yağı, haram maldır, dediler. Neft yağını...

Rüyada görülen nargile, hasta yatalak bir kimse olarak tanımlanır. Ayrıca dedikodu yapan, boş işlerle uğraşan ve tarafların arasına bozan yaşlı...

Rüyada bir şahsa düşmanı tarafından yapılan nasihat: «Bir de onlara: «Şüphesiz ki ben sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim» diye yemin etti.» (Sûre-i...