Harf Harf Arayın

Nil Nehri

49

Rüyada Nil nehrinden su içtiğini gören kim se, içtiği suyun miktarı ve nisbetince altm elde eder. Rüyada Nil nehrini gören kimse, devlet ve kuvvete erişir.

Rüyada nane görmek, ölüm haberine delâlet eder. Diğer bakla ve sebzeler, üzüntü ve kedere delâlet eder. Çünkü bakla ve sebzelerde...

Rüyada nida etmek: (Sanki) onlar uzak bir yerden çağırılıyorlar.» (Sûre-i Fussilet, âyet 44.) meâlindeki âyet gereğince, onu duyan kimse için...

Rüyada neft yağı görmek, hayırsız, zina eden bir kadına delâlet eder. Bazı tâbirciler, neft yağı, haram maldır, dediler. Neft yağını...

Rüyada görülen nargile, hasta yatalak bir kimse olarak tanımlanır. Ayrıca dedikodu yapan, boş işlerle uğraşan ve tarafların arasına bozan yaşlı...

Rüyada bir şahsa düşmanı tarafından yapılan nasihat: «Bir de onlara: «Şüphesiz ki ben sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim» diye yemin etti.» (Sûre-i...

Rüyada nakliyeci, mal biriktiren dünya ehlive gururlu kimsedir. Süt nakliyecisi, ilim talep eden ve ondan faydalanan dindar birisidir. Koyun nakliyecisi,...