Harf Harf Arayın

Ölçücü

60

Rüyada ölçücüyü görmek, sultana delâlet eder.

Eğer ölçücü adalet ve hakkıyle ölçerse, sultanın âdil olmasına; eğer eksik ölçerse sultanın zalim olduğuna delâlet eder.

Bir kimse doğru ölçtüğünü ve ölçtüğü şeyi başka bir kaba döktüğünü görse, sultanın, adaletle hükmettiğine ve tebaası hakkında merhametli olduğuna delâlet eder. Ölçücü, hâkime de delâlet eder. Ölçücüyü adaletsiz olarak ölçtüğünü görse, sultana ve onun iyiliğine delâlet eder.

Rüyada ölçücüye verildiğini veya ona dönüştüğünü gören kimse, hâkimliğe ehilse hâkim; mimarlığa ehilse, mimar olur. Bunların hiçbirine lâyık değilse, tavır ve hareketleriyle öğüt veren, sözünde doğru ve iyi geçimli hakka tâbi olan kimsedir.

Rüyada birinden öc aldığını görmek, rüya sahibinin çevresi tarafından kıskanıldığına yorumlanır. Ayrıca haksızlığa, kötülüğe veya düşmanlığa işaret sayılır. Kimi zaman...

Rüyada görülen öfke, yakın bir felâketin geleceğine işaret eder. Öfkeye hakim olduğunu görmek ise, rüya sahibinin övüleceğine yorumlanır. Bazen haksızlığa,...

Rüyada görülen ayak ökçesi evlâd ile tâbir edilir. Bundan dolayı rüyada ayağının ökçesinin olmadığını gören kimsenin halef olacak evlâdı kalmaz....

Bir kimse, rüyasında «öf» dediğini görse ana ve babasına âsi olur. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de «… Onlara öf (bile) deme, oıılan...

Rüyada ördek görmek, güzel, mal sahibi, şerefli bir kadın ile tâbir edilir. Bir yerde ördeklerin sesli olarak ötüşmeleri, kadınların sesli...

Rüyada öfkesini yutmak: «Öfkelerini yutanlar insanlar (m kusurların) dan, afv ile, geçenlerdir.» (Sûre-i Al-i İmran, âyet 134.) mealindeki âyet gereğince...