Harf Harf Arayın

Ördek

94

Rüyada ördek görmek, güzel, mal sahibi, şerefli bir kadın ile tâbir edilir.

Bir yerde ördeklerin sesli olarak ötüşmeleri, kadınların sesli ve fer yad edercesine ağlaşmalan ile tâbir edilir.

Ördekleri otlattığını gören kimse, şanlı ve büyük bir kavmin yüksek mevkilerinde bulunur ve onlar tarafından çokça mala nail olur.

Bazı tâbirciler, ördek görmeyi üzüntü ve keder sahibi bir sultan ile tâbir ederler ki, bu sultan, deniz ve karaya hâkim bir insandır.

Ördekler yabâni ve evcil olurlar. Yabani ördekleri görmek, kara ve denizde ticaretle yolculuk yapan kimseler üzerine delâlet eder. Evcil olanları görmek ise aile, üzüntü, zevce, mülk, cariye, köle veya bekçilere delâlet eder.

Ördek görmek, bazan, çok güzel veya şişman bir kadına, bir yerde bağırmaları ise yangın, boğulma ve ölümden dolayı üzüntü ve kedere delâlet eder. Beyaz ördek aldığını gören kimsenin eline çok mal mülk geçer.


Rüyada görülen ördek, zengin, güzel bir kadına çağrışım yapar. Bazen uzaktan gelecek sevinçli bir habere işaret sayılır. Bazen üzüntü ve sıkıntılardan kurtulup ferahlamaya yorumlanır. Bekâr bir kimse için zengin ve güzel huylu biriyle evlenmeye işaret eder. Kimi yorumcular ise, ördeğin çığlıklarını yangına işaret saymışlardır.

Bir kimse rüyada yabani bir ördek görse, rüya sahibinin uzun bir deniz yolculuğuna çıkacağına hükmedilir. Eğer rüyada evcil bir ördek görürse, o kimsenin üzüleceğine veya sıkıntılı bir haber alacağına işaret sayılır. Şayet bir ördeğin başı üzerinde uçtuğunu görürse, rüyayı görenin yüksek mevkilere erişeceğine yorumlanır.

Kimi zaman rüyada görülen ördek, çok güzel veya şişman bir kadın olarak tanımlanır.

Bekâr bir kimse rüyada beyaz bir ördek aldığını veya kendisine verildiğini görse, rüya sahibinin yeni bir yuva kurup mutlu bir evlilik yapacağına işaret eder. Şayet ördeklerin toplu bir halde bağırdıklarını görürse, rüyayı görenin aile fertlerinden birinin başına bir felaket geleceğine hükmedilir. Rüyada ördek eti yediğini görmek ise, bol rızka, bol paraya kavuşulacağına işaret sayılır.

Rüyada birinden öc aldığını görmek, rüya sahibinin çevresi tarafından kıskanıldığına yorumlanır. Ayrıca haksızlığa, kötülüğe veya düşmanlığa işaret sayılır. Kimi zaman...

Rüyada ölçücüyü görmek, sultana delâlet eder. Eğer ölçücü adalet ve hakkıyle ölçerse, sultanın âdil olmasına; eğer eksik ölçerse sultanın zalim...

Rüyada görülen öfke, yakın bir felâketin geleceğine işaret eder. Öfkeye hakim olduğunu görmek ise, rüya sahibinin övüleceğine yorumlanır. Bazen haksızlığa,...

Rüyada görülen ayak ökçesi evlâd ile tâbir edilir. Bundan dolayı rüyada ayağının ökçesinin olmadığını gören kimsenin halef olacak evlâdı kalmaz....

Bir kimse, rüyasında «öf» dediğini görse ana ve babasına âsi olur. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de «… Onlara öf (bile) deme, oıılan...

Rüyada öfkesini yutmak: «Öfkelerini yutanlar insanlar (m kusurların) dan, afv ile, geçenlerdir.» (Sûre-i Al-i İmran, âyet 134.) mealindeki âyet gereğince...