Harf Harf Arayın

Para

64

Rüyada görülen para, riyâ ve mücadele ile beraber söylenen bir sözdür.

Bir kimse rüyada gümüş para yuttuğunu ve abdest bozarken para çıkardığını görse, o kimsenin zındık ve Allah (C.C.)’ı inkâr eden birisi olduğuna delâlet eder.

Para, alçak söze, dostlarıyla karşılaşıp görüşmeye, feryad etmemeye ve şerre delâlet eder.

Sarığı içinde görülen para, abdest bozmaya delâlet eder.

Bir kimse rüyada Allah (C.C.)’ın ismi yazılı birtakım paralar görse, Kur’ân-ı Kerîm yerine sema âyinini ve şiir söylemeyi kendisi için daha hoş gören bir adam olduğuna delâlet eder.

Rüyada altın yuttuğunu, abdest ederken para çıkardığını gören kimse, Müslümanlıktan sonra kâfir olur. Çünkü altın dindir. Para ise kalp ve küfürdür.

Paraya rastladığını gören kimse için, meşakkat ve usançlıktır.

Paralar, üzüntü, keder, darlık ve kendisine keder gelecek söze delâlet eder. Bazan para, bayağı rızka veya sıkıntıdan sonra rahatlığa veya işi az mükâfatı çok amele delâlet eder.

Para, maldan dolayı meydana gelen muhakemeleşmede veya âlimlerin arasında meydana gelen münazarada âciz kalmaya ve sözün tükenmesine delâlet eder.


Rüyada görülen para hayra yorumlanmaz. Bazen, kötülüğe, fitneye, küfre işaret sayılır. Bazen ikiyüzlülüğe, inkârcılığa veya aldatmaya yorumlanır. Kimi zaman zorluk ya da usançlığa çağrışım yapar. Kimi zaman dini inancın zayıf olduğuna işaret eder.

Bir kimse rüyada bozuk para saydığını görse, rüya sahibinin yakın bir zamanda üzüntülü bir haber alacağına hükmedilir. Eğer demir para yutup, büyük abdestinden altın olarak çıktığını görürse, o kimsenin dinden çıkacak davranışlarda bulunacağına yorumlanır. Çünkü din altındır.

Rüyada görülen para bazen alçak söze, feryat etmeye ve kötülüğe çağrışım yapar. Kimi zaman ise, iflâsa, yoksulluğa ve hakarete uğramaya tanımlanır. Bir kimse rüyada gizli bir yere para sakladığını görse, rüyayı görenin boy abdestini şartlara uymadan aldığını ve günah işlediğine işaret eder. Eğer rüyada kağıt para aldığını görürse, rüyayı görenin iki yüzlü bir kimse ile uzun tartışmalara girerek kavga edeceğine hükmedilir.

Kimi yorumcular da, rüyada görülen bozuk parayı düşmanlık, kavga, vuruşma ve dedikodu olarak yorumlamışlardır.

Bir kimse rüyada, yolda para bulduğunu görse, rüya sahibinin, alçak rezil işler yapan birisinin kendisine yapmış olduğu ihaneti öğreneceğine yorumlanır. Eğer rüyada para bastığını görürse, rüyayı görenin işine hile karıştırarak bu yoldan geçimini sağlayacağına işaret sayılır. Şayet rüyada, darphanede para basıldığını görür ise, rüya sahibinin ibadetlerini eksiksiz yerine getirdiğine hükmedilir. Yada dini inancı sağlam ve zengin bir kimseden yardım alacağına işaret sayılır.

Bir kimse rüyada elinde bulunan bozuk paralan fırlatıp dışa- n attığını görse, rüya sahibinin tüm sıkıntılarından kurtulacağına işaret eder. Şayet rüyada para çantasını açıp, içindeki paralan saydığını görürse, rüyayı görenin kısa zamanda mal kaybına uğrayacağına yorumlanır. Yahut o kimsenin ömrünün azalmasına işaret sayılır. Eğer para çantasını suya düşürdüğünü görürse ve o kimse ticaret ile uğraşıyorsa, rüya sahibinin iflâs edecek derecede bir işlerinde zarar edeceğine işarettir.

Rüyada görülen para kesesi bazı yorumcular tarafından mal olarak tınımlanır. Kimi zamanda insanın bedeni kabul edilir.

Bir kimse rüyada para kesesini kaybettiğini veya suya düşürdüğünü görse rüya sahibinin başkaları tarafından malının yağma edileceğine işaret sayılır. Eğer bir kadın aynı rüyayı görürse, o kimsenin eşi ile arasının bozulacağına veya ayrılmalarına yorumlanır. Hasta bir kimsenin aynı rüyayı görmesi ise, rüyayı görenin öleceğine işarettir. Çünkü rüyada görülen kese, insanın bedenidir.

Bir kimse rüyada para cezası ödediğini görse, rüya sahibinin bilmediği, ummadığı bir yerden eline bir miktar para geçeceğine işaret eder.

Hapiste olan bir kimse aynı rüyayı görse, o kimsenin suçsuz olduğuna, ve yakın bir zamanda hapisten çıkacağına hükmedilir. Şayet hamile bir kadın bu tür bir rüya görürse, rüyayı görenin ağrısız bir doğum yapacağına işaret sayılır.

Bulunduğu şehirden daha gelişmiş olan diğer bir şehirdeki arkadaşına bir poliçe yazmak için bir adama para verdiğini gören kimse ticaret...

Rüyada görülen paspas, zenginlikten yoksulluğa düşen ve herkes tarafından horlanan bir kimseye çatışım yapar. Bazen hakkı yenmiş, ezilmiş kendini savunmaktan...

Rüyada görülen peruk, uygunsuz bir iş olarak tanımlanır. Bazen üzüntü, sıkıntı veya kötü habere işaret eder. Bazen da geçim sıkıntısına,...

Rüyada görülen pekmez, olur olmaz şeylere kızan bir kimse olarak tanımlanır. Bazen bereketli, helâl kazanılmış bir mala işaret sayılır. Bazen...

Rüyada görülen put, güzel yüzlü, ahlâklı gaddar insanlara delâlet eder. Rüyada puta taptığını gören kimse, meydana çıkarmış olduğu bâtıl görüşüyle...

Parmak, sanat ve iş cihetinden dünyaca insanın muayyen senesi; Emr-i bi’l-maruf ve nehy-i ani’l-münker cihetinden âlıirette de muayyen senesidir. Parmak;...