Harf Harf Arayın

Samancı

55

Rüyada samancıyı görmek, yolculuktan hâsıl olacak rızka delâlet eder. Bazan da iğneci ile tâbir edilir.

Bir kimseyi rüyada yılan, akrep ve bunlardan başka hayvanların sokması, o kimsenin mahsurlu ve memnu olan bir şeyi yapmasına delâlet...

Rüyada bir ateşi söndürdüğünü gören kimse, meydana gelecek bir fitneyi yatıştırır veya bid’at olan bir şeyi iptal eder. Rüyada ateş...

Rüyada bir yere atılmış çocuğu bulmak: «bunun üzerine Firavunun adamları onu yitik olarak aldılar. Çünkü o, akıbeti kendileri için bir...

Rüyada bir kavmin sözcüsünü görmek, bid’at sahibi bir kimseye delâlet eder. Bazı tâbirciler bir kavmin tanınmış bir kimsesi, kendisinin bid’at...

Rüyada görülen saflar, düşmanla karşılaşmak ve kendilerine lâzım gelen hakları yerine getirmek için birtakım kimselerin ittifak etmelerine delâlet eder. Bazan...

Rüyada serçe kuşu görmek, oyun ve hikâye ile insanları güldüren bir kimseye delâlet eder. Serçe kuşu, erkek çocuğa da delâlet...