Harf Harf Arayın

Serçe Kuşu

53

Rüyada serçe kuşu görmek, oyun ve hikâye ile insanları güldüren bir kimseye delâlet eder. Serçe kuşu, erkek çocuğa da delâlet eder. Bundan dolayı bir kimse serçe kuşunu kestiğini görse, o kimsenin zayıf bir çocuğu dünyaya gelir ve onun öleceğinden korkulur.

Bazı tâbirciler zengin, otoriter, işleri hususunda hilekâr, kin tutmayı ve münakaşa yapmayı seven bir kimsedir, dediler.

Serçe kuşu güzel olan kadına da delâlet eder. Serçelerin güzel sesleri ise, güzel söz ve ilim okumaya delâlet eder.

Rüyada çok sayıda serçe topladığını görmek, gören kimse için meşakkatsiz elde edilen mallardır. Serçeler çocukla da tâbir edilir. Elinde bir serçe olduğunu gören kimse, on altma nâil olur.

Serçe kıymeti büyük bir kimsedir. Binaenaleyh rüyada bir serçeye rastladığını veya malik olduğunu gören kimse, kadir ve kıymeti büyük bir kimseden yardıma nâil olur. Serçe kuşu avlamanın tâbiri de böyledir.

Serçeyi kestiğini gören kimse, galip gelmeyi arzu ettiği kadir ve şanlı bir kimseye zafer bulunur.

Serçenin tüyünü yolduğunu veya etinden yediğini gören kimse, kadir ve şanlı kimsenin malından servet sahibi olur. Eğer serçe kuşu dişi olursa, öyle bir kadına delâlet eder.

Bir serçeye malik olduğunu gören kimsenin, bir çocuğu olur ve büyük adamlar arasıa geçer.

Bir künse, elinde veya kafesinde bir serçe olduğunu, fakat sonra uçtuğunu ve tekrar geldiğini görse, o kimsenin hasta bir çocuğu varsa, vefat eder.

Rüyada serçelerin gözlerini oyduğunu ve onları kör ettiğini gören kimse, çocuklara hile yaparak onları aldatmaya çalışır.

Serçelerin yavrularına rastladığını gören kimsenin, eğer küçük bir çocuğu varsa kuyuya düşer.

Rüyada serçelere malik olduğunu gören kimse zenginleşir ve olgun bir topluma vali olur.

Serçeler aile ve akrabalarıyla sevinçli günlerde toplanmaya ve birbirlerine ülfet ve muhabbet etmeye delâlet eder.

Bazan da serçe kuşları günah ve masiyette toplanmaya, tefrika ve hezimete uğramaya delâlet eder.

Bir kimseyi rüyada yılan, akrep ve bunlardan başka hayvanların sokması, o kimsenin mahsurlu ve memnu olan bir şeyi yapmasına delâlet...

Rüyada bir ateşi söndürdüğünü gören kimse, meydana gelecek bir fitneyi yatıştırır veya bid’at olan bir şeyi iptal eder. Rüyada ateş...

Rüyada bir yere atılmış çocuğu bulmak: «bunun üzerine Firavunun adamları onu yitik olarak aldılar. Çünkü o, akıbeti kendileri için bir...

Rüyada bir kavmin sözcüsünü görmek, bid’at sahibi bir kimseye delâlet eder. Bazı tâbirciler bir kavmin tanınmış bir kimsesi, kendisinin bid’at...

Rüyada görülen saflar, düşmanla karşılaşmak ve kendilerine lâzım gelen hakları yerine getirmek için birtakım kimselerin ittifak etmelerine delâlet eder. Bazan...

Rüyada samancıyı görmek, yolculuktan hâsıl olacak rızka delâlet eder. Bazan da iğneci ile tâbir edilir.