Harf Harf Arayın

Sokağa Bırakılmış Yeni Doğmuş Çocuk

64

Rüyada bir yere atılmış çocuğu bulmak: «bunun üzerine Firavunun adamları onu yitik olarak aldılar. Çünkü o, akıbeti kendileri için bir düşman ve bir tas aolacaktı» (Sûre-i Kasas, âyet 8.) meâlindeki âyet işaretince düşmana delâlet eder. Bazan da bu rüya: «işte (böylece) onu anasına iade ettik, tâ ki gözü aydın olsun, tasalanmasın» (Sûre-i Kasas, âyet 13.) ve: «Böylece seni tekrar annene verdik ki gözü aydın olsun» (Sûre-i Taha, âyet 40.) meâlindeki âyetlerin işaretince eşyanın önceden bulunduğu bir durum üzerine avdet etmesine, üzüntü ve kederlerin gitmesine delâlet eder.

Bir kimseyi rüyada yılan, akrep ve bunlardan başka hayvanların sokması, o kimsenin mahsurlu ve memnu olan bir şeyi yapmasına delâlet...

Rüyada bir ateşi söndürdüğünü gören kimse, meydana gelecek bir fitneyi yatıştırır veya bid’at olan bir şeyi iptal eder. Rüyada ateş...

Rüyada bir kavmin sözcüsünü görmek, bid’at sahibi bir kimseye delâlet eder. Bazı tâbirciler bir kavmin tanınmış bir kimsesi, kendisinin bid’at...

Rüyada görülen saflar, düşmanla karşılaşmak ve kendilerine lâzım gelen hakları yerine getirmek için birtakım kimselerin ittifak etmelerine delâlet eder. Bazan...

Rüyada samancıyı görmek, yolculuktan hâsıl olacak rızka delâlet eder. Bazan da iğneci ile tâbir edilir.

Rüyada serçe kuşu görmek, oyun ve hikâye ile insanları güldüren bir kimseye delâlet eder. Serçe kuşu, erkek çocuğa da delâlet...