Harf Harf Arayın

Tabut

75

Tabut, büyük bir mülktür. Tabut içinde olduğunu gören, saltanata nail olur.

Bazı tâbirciler bu rüyayı gören düşmanından korkar ve düşmana karşı düşmanlık yapmaktan âcizdir, dediler. Bazıları ise, bu rüya bir müddetten sonra şer ve kötülüklerden kurtulmaya delâlet eder, demişlerdir.

Bazıları da, kaybı olan için bu rüya kaybının bulunmasına alâmettir, demiştir. Bazı tâbirciler de, kendisini tabut üzerinde görenin bir vasiyyet veya düşmanlığı vardır. Yakında zafer ve muradına nail olur.

Kendisine bir tabut verildiğini gören kimse ilim, güzel huy ve kâr sahibi olur.

Tabut görmek, üzüntü ve uğursuzluğa bazan, yol hazırlığına delâlet eder.

Değirmencinin un koyduğu tabutunu ve teknesini görmek, hak ile bâtıl arasını ayıran hâkime, ilim ve hidayete delâlet eder.


Bir kimsenin rüyada tabut içinde olduğunu görmesi, büyük bir mala erişmeye ve saltanata delâlet eder. Çünkü tabut büyük bir maldır.

Rüyada kendisine bir tabut verildiğini görmek, ilme, güzel ahlâka ve kâr etmeye işarettir.

Rüyada tabut görmek, bazı kere de kaybolmuş şeyin bulunmasına delâlet eder. Denilmiştir ki Rüyada kendisini tabut üstünde görmek, pek yakında zafer ve murada ermeye işarettir.

Rüyada değirmencinin un koyduğu tabutunu veya teknesini görmek, Hak ile batıl arasını ayıran hakime, ilim, hikmet ve hidayete delâlet eder.

Bazı kere de tabut görmek, rüya sahibinin bulunduğu mahalden bir adamın öleceğine delâlet eder.


Rüyada görülen tabut, hasta dışında hayırla yorumlanır. Bazen zorlukların üstesinden gelmeye, uzak bir yolculuğa çıkmaya; bazen da değerli bir mülkün sahibi olmaya, ilim öğrenmeye çağrışım yapar. Kimi zaman, kayıp bir eşyanın veya kimsenin bulunmasına, üzüntüye; kimi zaman da uğursuz bir haberin geleceğine yorumlanır.

Bir kimse rüyada tabut içinde bir yerden bir yere götürüldüğünü görse, rüya sahibinin bir üst dereceyle ile başka bir yere tayin edileceğine işaret eder. Veya o kimsenin uzak bir yolculuğa çıkacağına yorumlanır. Eğer ölmeden bir tabutun içine konulduğunu görürse, rüyayı görenin iş hayatında bütün güçlükleri aşıp rahata kavuşacağına hükmedilir. Şayet tabutun yere düştüğünü görür ise, rüya sahibinin ağır bir kaza geçireceğine işaret sayılır.

Bazı yorumcular rüyada görülen tabutu mal olarak tanımlamışlardır.

Bir kimse rüyada kendisine tabut verildiğini görse, rüya sahibinin güzel huylu ve ilim sahibi olacağına işaret eder. Eğer kendisinin başkasına bir tabut verdiğini görürse, rüyayı görenin ilminden başkalarının da faydalanacağına hükmedilir.

Rüyada görülen tabut, kimi zaman da rüya sahibinin eşine çağrışım yapar. Yuhat, o kimsenin iş yerine işaret sayılır.

Bir kimse rüyada gördüğü tabutun yeni olduğunu görse, rüya sahibinin eşinin evine bağlı namuslu bir kimse olduğuna işaret eder. Eğer gördüğü tabut eski, delik-deşik, kurt yemiş olduğunu görür ise, rüyayı görenin eşinin iffetsizliğine, kendisine yar olmadığına yorumlanır.

Rüyada tereyağı görmek, faydalı ilme, şüpheden uzak olarak Allah’ı (C.C.) birlemeye delâlet eder. Bazan da tereyağı görmek, kendisiyle sohbet uzadıkça...

Rüyada bazı kimseler arasında bir şeyi adalet üzere taksim ettiğini görmek, insafa ve adalete delâlet eder. Rüyada kendi malını bir...

Rüyada tatlı görmek veya yemek, helâl rızka, zenginliğe, ferah ve geçime delâlet eder.

Bir kimse rüyada bir nebi veya bir veli ya da bir dostu tarafından tekdir edilse, o kimsenin tevbe etmesine, azgınlık...

Rüyada tavşan, kadındır. Tavşan tuttuğunu gören evlenir. Tavşan kestiğini görmek, alacağı hanımın ömrünün az olacağına delâlettir. Bazı tâbirciler, «tavşan görmek,...

Rüyada top görmek, düşmanlık ve münakaşa yapmaya bazı kimselerin terkettiği ve bazılarının da arzu ettikleri dünyaya delâlet eder. Bazan yolculuğa...