Harf Harf Arayın

Tavşan

84

Rüyada tavşan, kadındır. Tavşan tuttuğunu gören evlenir. Tavşan kestiğini görmek, alacağı hanımın ömrünün az olacağına delâlettir. Bazı tâbirciler, «tavşan görmek, korkak bir insana», bazı tâbirciler ise, «tavşan, kötü huylu bir kadına delâlet eder», dediler.

Eline tavşan geçtiğini gören kimse ahlâksız bir hanım alır. Tavşanın etinden, derisinden bir şey aldığını gören kimseye hanımı tarafından az bir hayır isabet eder. Eline tavşan yavrusu geçtiğini görene üzüntü, keder ve musibet erişir.


Cabirü’l-Mağribî demiştir ki Kişinin rüyada tavşan görmesi, sekinet ve vakar sahibesi sâliha bir zevceye delâlet eder.

Rüyada görülen tavşan, kadındır. Bundan dolayı rüyada bir tavşan tuttuğunu gören evlenir. Rüyada tavşanı tutup kestiğini görmek, alacağı hanımın ömrünün kısa olacağına delâlet eder.

Rüyada bir tavşan yavrusu tuttuğunu görmek, üzüntü, keder ve musibete işarettir. Rüyada eline tavşan geçtiğini görmek, ahlâkı kötü bir kadın ile evlenmeye delâlet eder. Tavşanın etinden, derisinden bir şey aldığını görmek ise, rüya sahibine zevcesi tarafından erişecek az bir hayıra delâlet eder.


Rüyada görülen tavşan eşe; tavşanı yakalamak ise evliliğe çağrışım yapar. Bazen ahlâksız kötü bir kadına, kısa süren bir ilişkiye; bazen da vakarlı bir eşe, mutlu süren bir evliliğe işaret sayılır. Kimi zaman hastalığa, karşı cinsle ters ilişkiye; kimi zaman da, kısa ömre, üzüntüye, kedere yorumlanır.

Evli bir kimse rüyada bir tavşan kestiğini görse, rüya sahibinin eşinden ayrılacağına işaret eder. Veya aile içindeki kadınların birinin kötü bir hastalığa yakalanacağına hükmedilir. Eğer kendisine ait olan bir tavşanın öldüğünü görürse, rüyayı görenin eşi yüzünden bir musibetle karşı karşıya geleceğine yorumlanır. Şayet eline bir tavşan yavrusu aldığını görür ise, o kimsenin üzüntülü bir haber alacağına işaret sayılır.

Bekâr bir erkek rüyada, bir tavşan avladığını görse, rüya sahibinin kötü huylu bir kadınla evleneceğine veya duygusal bir ilişkiye gireceğine işarettir. Bazı yorumcular, rüyada görülen tavşanı hayra yormamışlardır.

Tabut, büyük bir mülktür. Tabut içinde olduğunu gören, saltanata nail olur. Bazı tâbirciler bu rüyayı gören düşmanından korkar ve düşmana...

Rüyada tereyağı görmek, faydalı ilme, şüpheden uzak olarak Allah’ı (C.C.) birlemeye delâlet eder. Bazan da tereyağı görmek, kendisiyle sohbet uzadıkça...

Rüyada bazı kimseler arasında bir şeyi adalet üzere taksim ettiğini görmek, insafa ve adalete delâlet eder. Rüyada kendi malını bir...

Rüyada tatlı görmek veya yemek, helâl rızka, zenginliğe, ferah ve geçime delâlet eder.

Bir kimse rüyada bir nebi veya bir veli ya da bir dostu tarafından tekdir edilse, o kimsenin tevbe etmesine, azgınlık...

Rüyada top görmek, düşmanlık ve münakaşa yapmaya bazı kimselerin terkettiği ve bazılarının da arzu ettikleri dünyaya delâlet eder. Bazan yolculuğa...