Harf Harf Arayın

Tereyağı

79

Rüyada tereyağı görmek, faydalı ilme, şüpheden uzak olarak Allah’ı (C.C.) birlemeye delâlet eder. Bazan da tereyağı görmek, kendisiyle sohbet uzadıkça karşısındaki şahsın gönlünü kendisine çeken bir kadına delâlet eder.

Uyanıkken tereyağını sırtına alıp götürmeye lâyık olmayan bir kadın rüyada tereyağını sırtına alsa, zorla o kadınla zina edilmesine delâlet eder. Özellikle götürdüğü tereyağı açık kab içinde olursa.

Tereyağının faydalı olmasına şifalı sütten çıkarılmasına ve temizliğine binaen ehli için fıkıh ilmini ve Kur’ân-ı okumaya, ilâca, mala, tahıla, kazanca, mal istemeğe, sıkıntı içinde bulunan kimse için ucuzluğa ve bolluğa, hasta olup da onu yiyen kimse içip de sıhhate delâlet eder.


Bir kimsenin rüyada tereyağı görmesi, faydalı ilme, şüpheden uzak olarak Cenab-ı Hakk’ı birlemeye, tekbir ve tehlile delâlet eder.

Bazı kere de tereyağı görmek, fıkıh ilmine, Kur’ân-ı Kerim’i okumaya, ilaca, mala, tahıla, kazanca, mal arzu etmeye, sıkıntı içinde bulunan için de ucuzluğa ve bolluğa, hasta olup da onu yiyen kimse için de sıhhat ve afiyete delâlet eder.

Tabut, büyük bir mülktür. Tabut içinde olduğunu gören, saltanata nail olur. Bazı tâbirciler bu rüyayı gören düşmanından korkar ve düşmana...

Rüyada bazı kimseler arasında bir şeyi adalet üzere taksim ettiğini görmek, insafa ve adalete delâlet eder. Rüyada kendi malını bir...

Rüyada tatlı görmek veya yemek, helâl rızka, zenginliğe, ferah ve geçime delâlet eder.

Bir kimse rüyada bir nebi veya bir veli ya da bir dostu tarafından tekdir edilse, o kimsenin tevbe etmesine, azgınlık...

Rüyada tavşan, kadındır. Tavşan tuttuğunu gören evlenir. Tavşan kestiğini görmek, alacağı hanımın ömrünün az olacağına delâlettir. Bazı tâbirciler, «tavşan görmek,...

Rüyada top görmek, düşmanlık ve münakaşa yapmaya bazı kimselerin terkettiği ve bazılarının da arzu ettikleri dünyaya delâlet eder. Bazan yolculuğa...