Harf Harf Arayın

Uçkur

78

Rüyada uçkur, kadına delâlet eder. Kadının uçkur

görmesi, erkek kardeşine, beyinin akrabasına ve amcasına delâlet eder. Hâmile kadın için uçkur, kız çocuğuna delâlet eder.

Kilotunda uçkur gören kimsenin hanımı, kendisine haram olur. Hanımı hâmile ise erkek çocuğu olur.

Uçkurunu başının altına koyduğunu gören kimse kendi çocuğunu kabul etmez. Uçkurunun kesildiğini gören kimsenin hanımıyla geçimi kötü olur. Yahut hanımını boşar.

Uçkurunun yılan olduğunu gören kimsenin hanımının akrabalarından birisi kendisine düşman olur.

Uçkurunun kan olduğunu gören kimse hanımı yüzünden bir kimseyi öldürür. Veya onun hanımını öldürmesi için o kimseye yardım eder.

Uçkur yardım edici maldır. Bazı tâbirciler, uçkur, kadının damadı, kardeşi, amcası veya kocasıdır, dediler.

Uçkurunun tuvveti, yardımcısının kuvvetidir.

Kilotuna uçkur geçirdiğini görenin bir kızı olur.

Kandan uçkur dokuduğunu gören, kadın ve çocuk olmayan bir kimseyi öldürür yahut bir kadının kanına girer.


Rüyada uçkur görmek, kadına delâlet eder. Hamile bir kadının uçkur görmesi, doğacak çocuğun kız olacağına işarettir. Yine kadının rüyada uçkur görmesi, erkek kardeşine, efendisinin akrabasına ve amcasına alâmettir.

Rüyada uçkur görmek, yardım edici mal ile de tâbir olunur. Uçkurun kuvveti, yardımcının kuvvetine delâlet eder.

Rüyada uçkurunun yılan olduğunu görmek, hanımın akrabaları tarafından bir düşman kazanmaya işarettir. Rüyada uçkurunu kendi başının altına koyduğunu gören kimse çocuğunu kabul etmez. Rüyada uçkurunu kestiğini görmek, hanımı ile geçiminin iyi olmadığına işarettir.


Rüyada görülen uçkur, kadın olarak tanımlanır. Bazen yeni bir evliliğe, doğuma; bazen da, ailedeki geçimsizliğe, kadın akrabalara işaret eder. Kimi zaman kadının erkek kardeşine, evi terketmeye; kimi zaman da sonsuz bir bağlılığa, ihanete yorumlanır.

Evli bir kimse rüyada uçkurunun kesildiğini görse, rüya sahibinin eşiyle arasının açılacağına işaret eder. Eğer kendisinin uçkurunu bilerek kopardığını görürse, boşanacağına hükmedilir. Şayet uçkurunun aniden yılana dönüştüğünü görür ise, rüya sahibinin eşinin kendisine kötülük yapacağına işaret sayılır.

Evli bir kadın uçkurunun eskidiğini veya kaybolduğunu görse, rüya sahibinin eşini başka bir kadına kaptıracağına işaret eder. Eğer hamile bir kadın kilotuna uçkur taktığını görürse, o kimsenin bir kız çocuğu doğuracağına hükmedilir. Şayet bu tür rüyayı eşi görür ise, doğan çocuğun babalığını kabul etmeyeceğine işaret sayılır.

Delikanlı bir kimse rüyada uçkurunun kanlı olduğunu görse, rüya sahibinin bir kadın yüzünden katil olacağına işaret eder. Eğer hasta bir kimse bu tür bir rüya görürse, rüyayı görenin hastalığının azacağına hükmedilir. Şayet bir kadın aynı rüyayı görür ise, o kimsenin erken doğum yapacağına, ve doğan çocuğun öleceğine işaret sayılır.

Rüyada görülen uçak, arzulanan şeylere daha çabuk kavuşulacağına işaret sayılır. Bazen önemli işlerde söz sahibi olmaya, başarıya; hazanda aşın zengin...

Rüyada elbise görmek, hayırlı memuriyete, bekâı için evlenmeye, talebe için de ilme nailiyete delâlet eder.

Rüyada un eleyiciyi görmek, hak ile batıl arasını ayıran hâkime delâlet eder.

Rüyada uçurtma, izzet, şeref ve yüksek bir derece almaya delâlet eder. Bazan da arzu ettiği şeyden uzaklaştırılmaya delâlet eder. Rüyada...

Rüyada görülen usta ve mimar, insanların aralarını meşru bir yolla bulan bir kimseye delâlet eder. Zira mimar çamur ve kerpiçten...

Rüyada umre yapmak ömrün nihayetine ve hastanın ömrünün sonuna kavuşmasına delâlet eder. Bazan da umre yapmak, umre yapan kimse için...