Harf Harf Arayın

Ümera

114

Bir kimsenin rüyada âmirlerden birinin evine geldiğini görmesi, feyz ü berekete delâlet eder.

Rüyada bir âmirin kendisine gazap ve hiddetle baktığını görmek, bela ve felakete, emirle beraber bir yatakta yattığını görmek, ondan gelecek bir çok hayır ve berekete delâlet eder. Rüyada bir âmirin sofrasında bulunduğunu ve onunla beraber yemek yediğini görmek, yemek tatlı ise helal mala, acı ve ekşi ise haram mala delâlet eder.

Rüyada bir emirin elinde kılıç olduğu halde süratle yürümekte veya bir ata binmiş ilerlemekte olduğunu görmek, düşmana karşı zafer bulmaya ve korkudan emin olmaya delâlet eder.

Rüyada ücret görmek, üzüntü ve uğursuzluğa ve başkasının elinde bulunan şeye tama etmesine delâlet eder. Bir kimse kaybolmuş bir şeyi...

Bir kimsenin rüyada ürperdiğini görmesi, Allahu Teâlâ'dan korkmaya, kalbinin yumuşaklığına, şefkat ve merhamet sahibi olmaya delâlet eder.

Rüyada Ülker yıldızı, işlerinde itiyad ve temkinli olan ve işini sağlam tutan ve kendisini muhafaza eden kimseye delâlet eder. Ülker...

Rüyada ateşe üflemek, fitneye delâlet eder. Yere üflemek, sırlan keşfetmeye ve sır saklamayan kimseye sır söylemeye delâlet eder. Bir kimse...

Rüyada görülen üşüme, beklenmeyen kötü bir habere yorumlanır. Bazen, zarara girmeye, üzüntü çekmeye; bazen da yanlış anlaşılmaya, günâh işlemeye çağrışım...

Rüyada görülen üşenme hayra yorumlanmaz. Bazen iş değiştirmeye, iç sıkıntısı çekmeye; bazen da kötü huy edinmeye, çirkin söz duymaya yorumlanır....