Harf Harf Arayın

Usta ve Mimar

100

Rüyada görülen usta ve mimar, insanların aralarını meşru bir yolla bulan bir kimseye delâlet eder. Zira mimar çamur ve kerpiçten bina yapar. Mimar, eğer yaptığı şeyden para almıyorsa, faziletten nasibi olan “bir kimseye delâlet eder. Usta ve mimar, şair ve ömrü uzun kimseye de delâlet eder. Bazan, mimar görmek, şerre, haris olmaya ve dünyaya rağbet etmeye delâlet eder. Çünkü usta ve mimar «ver, ver» demekten feragat etmez. Bazan da bu rüya ülfet ve muhabbete ve yardımlaşmaya delâlet eder.

Kiremit ve kerpiçle yapılıp, altında ateş yakılan binayı yapan mimarı görmekte hayır yoktur.

Bina yıkan mimarı görmek, ahdini bozan ve yalan söyleyen bir kimseye delâlet eder.


Rüyada usta ve mimar görmek, halkın arasını meşru bir yolla bulan bir adama delâlet eder.

Rüyada mimarı yaptığı iş karşılığı para almıyor görmek, fazilet sahibi bir kimseye delâlet eder. Bazı kere de usta ve mimar, şair ve ömrü uzun kimseye alâmettir.

Rüyada bina yıkan bir mimarı görmek, ahdini bozan ve yalan söz eden kimseye delâlet eder. Bazan da mimar görmek, ülfet ve muhabbete ve yardımlaşmaya delâlet eder.

Yine rüyada usta ve mimar görmek, müşkül işlerin kolayca halledileceğine işarettir. Çünkü ustalar işlerini bilerek yaparlar.

Rüyada görülen uçak, arzulanan şeylere daha çabuk kavuşulacağına işaret sayılır. Bazen önemli işlerde söz sahibi olmaya, başarıya; hazanda aşın zengin...

Rüyada elbise görmek, hayırlı memuriyete, bekâı için evlenmeye, talebe için de ilme nailiyete delâlet eder.

Rüyada un eleyiciyi görmek, hak ile batıl arasını ayıran hâkime delâlet eder.

Rüyada uçurtma, izzet, şeref ve yüksek bir derece almaya delâlet eder. Bazan da arzu ettiği şeyden uzaklaştırılmaya delâlet eder. Rüyada...

Rüyada umre yapmak ömrün nihayetine ve hastanın ömrünün sonuna kavuşmasına delâlet eder. Bazan da umre yapmak, umre yapan kimse için...

Rüyada Allah (C.C.) ’dan utanmak veya kötü işleri işlemekten nefsini men etmek iman ve rızkın kat kat olmasına delâlet eder....