Harf Harf Arayın

Usta

100

Rüyada ustayı görmek, fakirlik ve zenginliğe delâlet

eder. Bazan yolculuk ve geçim hususunda tereddüt etmeye ve başkasının üzüntü ve kederini almakla beraber sabır ve sebat etmeye delâlet eder. Bazan sözleri birleştirmeye ve onları güzelleştirmeye veya helâlı haramla karıştıran kimselere delâlet eder.

Bazan — hiç bir iş yapmayan — ustayı görmek, faydalanılacak bir şeyde insanların bazısını bazısına teşvik eden kimseye delâlet eder. Eğer bir şey yaptığı görülürse, her şeyi hakkiyle yapan Cenab-ı Hakkın iradesine ve yapılan yerde Allah (C.C.) tarafından bir şeyin vaki olacağına delâlet eder. Ustanın üzerine toz ve topraktan bir şey düşerse, o ustanın o işten toz ve toprak miktarınca faydalanmasına delâlet eder. Eğer toz ve topraktan üzerine bir şeyler düşmemişse çalışmasından onun fayda görmeyeceğine delâlet eder.

Bir kimse rüyada bir ustayı, ev ve duvarları temelinden söktüğünü ve bazısını bazısına karıştırdığını görse, o yer halkı arasında irkilecekleri bir durumun vaki olacağına veya onların öleceğine delâlet eder. Eğer ustayı, keserle bir şey yonttuğunu görse, onun bu fiil — ister hayır ister şer olsun — Allah (C.C.) ”ın fiiline delâlet eder. Keser ve rende gibi şeyler insanları kendi tarafına celbeden her şeyin aslına ve özüne nüfuz etmeye delâlet eder.


Kişinin rüyada usta görmesi, fakirlik ve zenginlik ile tâbir olunur. Çünkü bazı usta zengin, bazı usta fakirdir. Bazı kere de yolculuk ve geçim hususunda tereddüt etmeye delâlet eder. Bazan da usta görmek, sabır ve sebat etmeye alâmettir.

Rüyada bir ustanın üzerinde toz toprak olduğunu görmek, ustanın o işten üzerine bulaşan toz toprak miktarı faydalanmasına delâlet eder.

Rüyada bir ustayı, ev ve duvarları temelinden sökerken ve evleri yıkarken görmek, o mahalde vuku bulacak korkunç bir hadiseye veya ölümlere delâlet eder. Çünkü hanelerin yıkılması felâkettir.

Rüyada görülen uçak, arzulanan şeylere daha çabuk kavuşulacağına işaret sayılır. Bazen önemli işlerde söz sahibi olmaya, başarıya; hazanda aşın zengin...

Rüyada elbise görmek, hayırlı memuriyete, bekâı için evlenmeye, talebe için de ilme nailiyete delâlet eder.

Rüyada un eleyiciyi görmek, hak ile batıl arasını ayıran hâkime delâlet eder.

Rüyada uçurtma, izzet, şeref ve yüksek bir derece almaya delâlet eder. Bazan da arzu ettiği şeyden uzaklaştırılmaya delâlet eder. Rüyada...

Rüyada görülen usta ve mimar, insanların aralarını meşru bir yolla bulan bir kimseye delâlet eder. Zira mimar çamur ve kerpiçten...

Rüyada umre yapmak ömrün nihayetine ve hastanın ömrünün sonuna kavuşmasına delâlet eder. Bazan da umre yapmak, umre yapan kimse için...