Harf Harf Arayın

Ütü

138

Rüyada görülen ütü, karışık işlerin yola gireceğine çağrışım yapar. Bazen da haber almaya, ruhi bunalım geçirmeye; hazanda, yeni bir işe girmeye, huzura kavuşmaya yorumlanır. Kimi zaman söz yolu ile münakaşa etmeye, sevilen bir dostla buluşmaya; kimi zaman da, emanete ihanet etmeye, kötü huylarını bırakıp hatalı davranmamaya işaret eder.

Bazı yorumcular, rüya sahibinin huzura kavuşacağına, rahatlayacağına işaret saymışlardır.

Rüyada ücret görmek, üzüntü ve uğursuzluğa ve başkasının elinde bulunan şeye tama etmesine delâlet eder. Bir kimse kaybolmuş bir şeyi...

Bir kimsenin rüyada ürperdiğini görmesi, Allahu Teâlâ'dan korkmaya, kalbinin yumuşaklığına, şefkat ve merhamet sahibi olmaya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada âmirlerden birinin evine geldiğini görmesi, feyz ü berekete delâlet eder. Rüyada bir âmirin kendisine gazap ve hiddetle...

Rüyada Ülker yıldızı, işlerinde itiyad ve temkinli olan ve işini sağlam tutan ve kendisini muhafaza eden kimseye delâlet eder. Ülker...

Rüyada ateşe üflemek, fitneye delâlet eder. Yere üflemek, sırlan keşfetmeye ve sır saklamayan kimseye sır söylemeye delâlet eder. Bir kimse...

Rüyada görülen üşüme, beklenmeyen kötü bir habere yorumlanır. Bazen, zarara girmeye, üzüntü çekmeye; bazen da yanlış anlaşılmaya, günâh işlemeye çağrışım...