Harf Harf Arayın

Üveyik

134

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki Rüyada üveyik görmek, üç vech ile tâbir olunur

a) Zevce,
b) Evlat,
c) Hizmetçi.
Rüyada üveyik görmek, yalancı evlat ile de tâbir olunur. Bundan dolayı kendisine bir üveyik verildiğini veya üveyik tuttuğunu görmek, rüya sahibinin yalancı bir evladı olacağına işarettir.

İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki Rüyada üveyik görmek, huyu kötü, dini noksan ve insanlara boyun eğmez bir kadına delâlet eder. Rüyada bir üveyik tuttuğunu veya kendisine üveyik verildiğini gören kimse, öyle bir kadınla evlenir.

Rüyada evine üveyik kuşu girdiğini görmek, eve girecek hırsıza delâlet eder.


Rüyada görülen üveyk kuşu, yalancı kötü huylu bir çocuk olarak tanımlanır. Bazen fena huylu, kimseye boyun eğmeyen dini inancı zayıf bir kadına yorumlanır. Bazen da, korkusuz, azılı bir hırsıza çağrışım yapar. Kimi zaman gizli bir düşmana, ahlâksız hizmetçiye; kimi zaman da, kötü söz işitmeye, üzüntü duymaya işaret sayılır.

Rüyada ücret görmek, üzüntü ve uğursuzluğa ve başkasının elinde bulunan şeye tama etmesine delâlet eder. Bir kimse kaybolmuş bir şeyi...

Bir kimsenin rüyada ürperdiğini görmesi, Allahu Teâlâ'dan korkmaya, kalbinin yumuşaklığına, şefkat ve merhamet sahibi olmaya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada âmirlerden birinin evine geldiğini görmesi, feyz ü berekete delâlet eder. Rüyada bir âmirin kendisine gazap ve hiddetle...

Rüyada Ülker yıldızı, işlerinde itiyad ve temkinli olan ve işini sağlam tutan ve kendisini muhafaza eden kimseye delâlet eder. Ülker...

Rüyada ateşe üflemek, fitneye delâlet eder. Yere üflemek, sırlan keşfetmeye ve sır saklamayan kimseye sır söylemeye delâlet eder. Bir kimse...

Rüyada görülen üşüme, beklenmeyen kötü bir habere yorumlanır. Bazen, zarara girmeye, üzüntü çekmeye; bazen da yanlış anlaşılmaya, günâh işlemeye çağrışım...