Harf Harf Arayın

Üzengi

125

Rüyada eğersiz tek başına görülen üzengi erkek bir çocuktur. Eğer ile beraber görülen üzengi, işinde kendisine itimad olunan bir çocuktur.

Bazıları üzengi kadının ev işlerini idare eden katı bir hizmetçisini. Bundan dolayı bir kimse rüyada önceden sağ ayağım üzengiye koyduğunu görse, o kimse hanımına arkadan yaklaşır, dediler.

Üzengi deveden yenilen bir şeye delâlet eder. Eazan da üzengi çetinlik ve meşakkatten kurtulup, rahata kavuşmaya, işsiz kimse, için iş bulmaya ve yolculuğa delâlet eder. Bazan da üzengi, pabuç veya hasır gibi üzerine ayak basılıp, çiğnenen şeylere delâlet eder. Bazan da iki üzengi iki nikâhlı hanıma veya iki çocuk, yahut iki köleye delâlet eder.

Üzengi şerefli bir mal ve reisliktir. Üzenginin zinetinin çokluğu reislik ve şöhretin yüceliğidir. Onun zinetinin altından olmasının zararı yoktur.

Üzengi güzel ve müstesna cariyeye delâlet eder.

Üzenginin demirden olması rüya sahibinin kuvvetine, kalaydan olması da onun işinde yumuşak ve zayıf olmasına delâlet eder.

Üzenginin gümüşten olup, altın ile yaldızlanmış olması güzel huri ve kölelere delâlet eder.

Bir kimse eğer için bir yahut iki üzengi yaptığmı görse, o kimse bir veyahut iki hizmetçiye nâil olur. Üzengisinin kesildiğini yahut çalındığım görse, o kimsenin hizmetçileri ölür, yahut onları satar.


Bir kimsenin rüyada eğersiz tek başına üzengi görmesi, erkek çocuğa delâlet eder. Eğer ile birlikte görülen üzengi, işinde kendisine itimat olunan bir çocuğa işarettir.

Rüyada üzenginin ziynetli ve parlak olduğunu görmek, güzel şöhrete,, şerefli mala ve yüceliğe delâlet eder. Rüyada üzenginin gümüşten olduğunu görmek, huri yüzlü hizmetçilere işarettir.

Rüyada görülen üzenginin demirden olması, rüya sahibinin güç ve kuvvetine, kalaydan olması onun işinde yumuşak ve zayii olmasına delâlet eder.

Bazı kere de üzengi görmek, şerefli bir mala delâlet eder. Üzenginin ziynetinin çokluğu ve parlaklığı reislik ve şöhretin yüceliğidir. Yine üzengi rüyası, güzel ve müstesna hizmetçiye delâlet eder.

Rüyada eğer için bir veya iki üzengi yaptırdığını görmek, iki hizmetçiye nailiyete delâlet eder. Rüyada üzenginin kesildiğini ya da çalındığını görmek, hizmetçilerin elden çıkmasına delâlet eder.

Bazı kere de üzengi görmek, çetinlik ve meşakkatten kurtulmaya, rahata kavuşmaya ve yolculuğa delâlet eder. Bazan da iki üzengi, iki nikahlı hanıma veya iki çocuk, yahut iki hizmetkâra delâlet eder.


Rüyada görülen üzengi erkek çocuğa çağrışım yapar. Bazen işini aksatmayan sadık bir hizmetçi olarak da tanımlanır. Bazen da kibirli, kendini beğenmiş, bir miras yediye işaret eder. Kimi zaman da sıkıntıdan kurtulup, ferahlamaya işaret sayılır.

Bir kimse rüyada eğersiz sadece üzengi görse, bir erkek çocuğu olacağına işaret eder. Eğer gördüğü üzengi nakışlı ve oymalı ise, doğacak çocuğun kibirli, kendini beğenmiş biri olacağına hükmedilir. Şayet üzenginin yaldızlı olduğunu görürse, çocuğun dünya malı ile övüneceğine yorumlanır. Eğer üzengi dökme veya bakırdan ise, çocuğun gayretli ve çalışkan olacağına işarettir. Üzenginin demirden olduğunu görmek ise, doğacak çocuğun son derece güçlü ve cesur olacağına hükmedilir.

Bir kimse rüyada eğere asılı halde üzengi görse, rüyayı görenin bütün işlerinin yönetimini evlâdına bırakacağına işaret eder. Eğer bekâr bir kimse bu tür bir rüya görürse, o kimsenin varlık biriyle evleneceğine hükmedilir. Şayet hasta bir kimse aynı rüyayı görürse, görülen rüya hayra yorumlanmaz.

İşsiz bir kimse rüyada ayağını üzengiye attığını görse, rüya sahibinin iş bulmak için yolculuk yapacağına işaret eder. Veya o kimsenin meşakatten kurtulup rahata kavuşacağına hükmedilir. Eğer üzenginin çalındığını veya kaybolduğunu görürse, rüyayı görenin ailesinden birini kaybedeceğine işaret sayılır.

Bazı yorumcular rüyada görülen iki üzengiyi, iki evlada, iki hizmetçiye, yada iki evliliğe işaret saymışlardır.

Rüyada ücret görmek, üzüntü ve uğursuzluğa ve başkasının elinde bulunan şeye tama etmesine delâlet eder. Bir kimse kaybolmuş bir şeyi...

Bir kimsenin rüyada ürperdiğini görmesi, Allahu Teâlâ'dan korkmaya, kalbinin yumuşaklığına, şefkat ve merhamet sahibi olmaya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada âmirlerden birinin evine geldiğini görmesi, feyz ü berekete delâlet eder. Rüyada bir âmirin kendisine gazap ve hiddetle...

Rüyada Ülker yıldızı, işlerinde itiyad ve temkinli olan ve işini sağlam tutan ve kendisini muhafaza eden kimseye delâlet eder. Ülker...

Rüyada ateşe üflemek, fitneye delâlet eder. Yere üflemek, sırlan keşfetmeye ve sır saklamayan kimseye sır söylemeye delâlet eder. Bir kimse...

Rüyada görülen üşüme, beklenmeyen kötü bir habere yorumlanır. Bazen, zarara girmeye, üzüntü çekmeye; bazen da yanlış anlaşılmaya, günâh işlemeye çağrışım...