Harf Harf Arayın

Üzüm Çubuğu Asma

120

Rüyada görülen üzüm çubuğu onu eken kimse için izzet ve şereftir. Diğer ağaçlar da böyledir.

Asma ağacı zengin kadınla tâbir edilir.

Rüyada asmanın kesilmiş dal ve budaklarından bir şeyler aldığını gören kimse, şerefli bir kadından mal eline geçer.

Ağacında asılmış ve sarkmış üzüm, saygıdeğer bir kadındır. Bazı tâbirciler, cömert bir adamdır, dediler.

Bir kimsenin rüyada bir asma ağacının kış gününde üzerinde üzümler bulunduğunu görmesi malı gitmiş olduğu halde onun zengin zannettiği bir kadınla tâbir edilir. Eğer o üzümlerden bir şey kopardıysa kifâyet miktarı bir şey sarfederek ondan halâs olur.

Rüyada asma ağacını yaprağıyla beraber gören kimse, din yoluyla bir kavimden fayda görür.

Bekâr kimse için asma ağacı görmek, — bazısı bazısına sarıldığından dolayı — hayra delildir.

Asma ağacının çardağı, hizmetli, zengin ve güzel bir kadına delâlet eder. Üzüm bahçesi görmek de yine böyledir.

Bir kimse rüyada başında asma ağacı bittiğini görse, o kimsenin başında yara ve çıban çıkar.


Rüyada asma ağacı görmek, güzel bir kadına işarettir. Rüyada asmanın kesilmiş dal ve budaklarından bir şeyler aldığını görmek, şerefli bir kadından gelecek mala delâlet eder.

Bekâr bir kimsenin rüyada üzüm bağı aldığını görmesi, evlenmek ile tâbir olunur ve o kişi iyi bir kadınla evlenir.

Rüyada bir asma altında oturduğunu görmek, uzun ömre, dinde salâha, menfaat ve rızka delâlet eder.

Bir adamın rüyada bir asmanın dallarından su aldığını görmesi, bir kadından gelecek mirasa ve mala işarettir. Zira asma ağacı zengin kadınla tâbir edilir.

Rüyada başında asma ağacı bittiğini görmek, rüya sahibinin başında açılacak yaraya delâlet eder.

Kirmanî demiştir ki Rüyada bir üzüm bağı satın aldığını veya ona mâlik olduğunu görmek, şerefli ve varlıklı bir kadınla evlenmeye delâlet eder.

Rüyada ücret görmek, üzüntü ve uğursuzluğa ve başkasının elinde bulunan şeye tama etmesine delâlet eder. Bir kimse kaybolmuş bir şeyi...

Bir kimsenin rüyada ürperdiğini görmesi, Allahu Teâlâ'dan korkmaya, kalbinin yumuşaklığına, şefkat ve merhamet sahibi olmaya delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada âmirlerden birinin evine geldiğini görmesi, feyz ü berekete delâlet eder. Rüyada bir âmirin kendisine gazap ve hiddetle...

Rüyada Ülker yıldızı, işlerinde itiyad ve temkinli olan ve işini sağlam tutan ve kendisini muhafaza eden kimseye delâlet eder. Ülker...

Rüyada ateşe üflemek, fitneye delâlet eder. Yere üflemek, sırlan keşfetmeye ve sır saklamayan kimseye sır söylemeye delâlet eder. Bir kimse...

Rüyada görülen üşüme, beklenmeyen kötü bir habere yorumlanır. Bazen, zarara girmeye, üzüntü çekmeye; bazen da yanlış anlaşılmaya, günâh işlemeye çağrışım...